Suomalaiset ja koronavirus
May 13th, 2020, Tove Keldsen

Suomalaiset ja koronavirus

YouGov kerää maailmanlaajuisesti 29 maassa tietoa COVID-19-epidemian vaikutuksista ihmisten käyttäytymiseen kumppaninaan London Imperial Collegen Institute of Global Health Innovation. Tässä ovat viimeisimmät tulokset Suomesta.

Neljännes (24 %) suomalaisista pysyttelee kotona – osuus on matalampi kuin Norjassa (29 %), mutta korkeampi kuin tanskalaisten (19 %) ja ruotsalaisten (20 %) keskuudessa (perustuen siihen, montako kertaa ihmiset poistuivat kotoaan edellisenä päivänä).

Suomalaiset vanhukset pysyttelevät kotona kaikkein todennäköisimmin. Heistä yli kolmannes (36 %) ilmoittaa, ettei poistunut kotoaan edellisenä päivänä (suhteessa 24 % keskiarvoon).

Neljännes (24 %) ilmoittaa, ettei ole ollut kontaktissa keneenkään kotinsa ulkopuoliseen 7 viime päivän aikana. Tämä pätee erityisesti vanhempaan väestöön. Puolet (49 %) yli 70-vuotiaista sanoo näin, mikä on korkeampi luku kuin 16–29-vuotiaiden keskuudessa (17 %).

Suomalaiset ovat 7 viime päivän aikana olleet kontaktissa muihin todennäköisemmin kuin muiden Pohjoismaiden asukkaat. Neljännes (24 %) suomalaisista ilmoittaa, ettei ole ollut kontaktissa keneenkään, mikä on paljon matalampi luku kuin Tanskassa (39 %) ja Norjassa (37 %).

Nuoremmat, 16–29-vuotiaat, ilmoittavat muita herkemmin kokeneensa joitakin koronaviruksen oireita 7 viime päivän aikana (16 % 16–29-vuotiaista suhteessa 9 %:iin yli 70-vuotiaista).

null

Vaikka nuoremmat ovatkin kokeneet oireita herkemmin, he ovat silti ikäryhmänä vähiten halukkaita eristäytymään (73 % verrattuna 83 %:iin yli 70-vuotiaista). Sama pätee myös naapurimaissa – Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.

Suurin osa (79 %) ilmoittaa, että eristäytyisi, jos heille ilmaantuisi oireita seuraavien 7 päivän kuluessa, joskin merkittävä osuus (10 %) ilmoittaa, ettei tekisi näin tai että on asian suhteen epävarma (11 %).

null

Miehet ovat naisia vastahakoisempia eristäytymään. 74 % miehistä ilmoitti eristäytyvänsä oireiden ilmetessä, suhteessa 84 %:iin naisista.

Avainalojen työntekijöistä puolet (53 %) kertoi tulevansa työskentelemään kodin ulkopuolella seuraavien 7 päivän kuluessa.

Tietoa tutkimuksesta

Tiedot on kerätty yhteistyönä YouGovin ja Lontoon Imperial Collegen Institute of Global Health Innovationin (IGHI) välillä. 29 maata kattava tutkimus on suunniteltu tarjoamaan käyttäytymisanalyyseja siitä, miten eri väestönosat reagoivat COVID-19-epidemiaan, ja se on julkisesti saatavilla IGHI:n verkkotyökalun kautta. Data on vapaasti saatavilla julkisille terveysorganisaatioille ja akateemisille instituutioille kautta maailman.

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 08.04.2020–10.04.2020. Vastaajia Suomessa 1008.

Getty Images