Färre män än kvinnor är rädda för att bli smittade av coronavirus
March 24th, 2020, Tove Keldsen

Färre män än kvinnor är rädda för att bli smittade av coronavirus

29 % av svenskarna är rädda för att bli smittade av coronavirus. Det visar nya siffror från YouGov. Män oroar sig totalt sett mindre över att bli smittade än kvinnor.

Nya siffror från WHO visar att män är mer benägna att dö av coronavirus än kvinnor och siffror från Folkhälsomyndigheten visar att fler män än kvinnor blir smittade av coronavirus. Ändå visar YouGovs senaste undersökning att män generellt oroar sig mindre för viruset än kvinnor.

null

En dryg tredjedel av alla kvinnor i Sverige (36 %) är väldigt eller ganska rädda för att bli smittade av coronavirus, medan detta endast gäller en fjärdedel (23 %) av männen. Hälften (48 %) av männen är inte särskilt rädda för viruset, medan en fjärdedel (24 %) inte är rädda alls.

YouGovs COVID-19 tracker visar också att det finns åldersskillnader när det gäller vilka åtgärder svenskarna vidtar.

null

Generellt har många svenskar (61 %) försökt förbättra sin personliga hygien genom att exempelvis tvätta händerna ofta och använda handsprit.

Framför allt den äldre delen av befolkningen försöker undvika folksamlingar på offentliga platser (53 %), medan det i lägre utsträckning gäller för den yngre delen av befolkningen (42 %). I gengäld försöker många av 18–39-åringarna (46 %) att undvika att vidröra föremål på offentliga platser, medan motsvarande andel bland befolkningen över 60 år är en tredjedel (34 %).

Om undersökningen

Undersökningen är en del av YouGovs tracking-undersökning om coronaviruset. Undersökningen bygger på intervjuer med 1 139 representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen under perioden 11 – 22 mars 2020.

YouGov har lanserat en coronavirus-studie över hela världen för att undersöka förändringar i konsumenternas önskemål, shoppingbeteende och livsstil varje vecka.

Läs mer om YouGovs coronavirus-tracker

Foto: Claudio Schwarz on Unsplash