Kvinnors topp 10
March 5th, 2020, Tove Keldsen

Kvinnors topp 10

ICA är fortfarande det varumärken som flest svenska kvinnor har ett positivt intryck av. SJ är det varumärke som har ökat mest.

YouGov BrandIndex har undersökt vilka varumärken flest svenska kvinnor har haft ett positivt intryck av det senaste året. I YouGov BrandIndex mäts cirka 300 varumärken dagligen i Sverige. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland svenska allmänheten som ger sin uppfattning om olika varumärken.

Svenska kvinnor är mycket lojala mot sina favoritmärken och topp 10-listan som domineras av både större och mindre svenska varumärken inom dagligvaror och detaljhandeln innehåller inte lika stora förändringarna som vi såg förra året.

Varumärkena som svenska kvinnor gillar bäst

null

ICA hamnar än en gång på första plats (64,9) och IKEA hamnar på andraplats (61,9), medans Swish än en gång hamnar på tredjeplats (55,5).

Marabou, som är ny på listan, hamnar på en åttondeplats.

SJ har ökat mest i helhetsintryck

null

SJ har haft ett bra år och toppar listan på varumärken som har förbättrat sin ställning mest under året när det gäller helhetsintryck bland kvinnor. SJ har ökat sin ställning väsentligt med 9,7 poäng från -1,2 till 8,8.

Det är i hög grad kvinnor som reser med tåg som har ett positivt intryck av SJ. 59% av svenska kvinnor som har ett positivt intryck av SJ har rest med SJ det senaste året jämfört med 30% befolkningen i allmänhet, enligt YouGov Profiles*.

Den positiva utvecklingen kan delvis härledas till klimatdebatten som har påverkat resenärerna i Sverige. SJ har med kampanjen ’klimatsmart’ satt fokus på klimatfördelarna med at resa med tåg. SJ har blivit mer positivt omtalade under 2019, där SJ är det varumärke som har ökat mest på Buzz (Buzz, indikerar i vilken grad varumärkena har blivit positivt omnämnda) under 2019 enligt YouGov BrandIndex.

Se flera topplistor med varumärken här

Om YouGov Brandindex

YouGov Brandindex är ledande inom varumärkesundersökningar. I Sverige mäts cirka 300 varumärken dagligen. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland svenska allmänheten som ger sin uppfattning av olika varumärken.

Helhetsintryck-poängen tas fram genom att respondenterna får besvara frågor om vilka varumärken de har ett allmänt positivt intryck av och vilka de har ett allmänt negativt intryck av. Poängen är nettovärdet dvs. andelen av kvinnor som har ett allmänt positivt intryck, minus andelen som har ett allmänt negativt intryck av respektive varumärke under perioden 1 februari i 2019 till 31 januari 2020.

I listan med varumärken som ökar mest rankas de varumärken som ökar mest i helhetsintryck bland svenska kvinnor under perioden 1 februari 2019 till 31 januari 2020 jämfört med samma period år 2018-2019.

www.yougov.se/find-solutions/brandindex

* Segmenteringsverktyget YouGov Profiles gör det möjligt att kartlägga och analysera delar av befolkningen.

https://yougov.se/find-solutions/profiles/

Image: ICA