Här är de offentliga organisationer som svenskarna föredrar
December 2nd, 2019, Tove Keldsen

Här är de offentliga organisationer som svenskarna föredrar

Polismyndigheten ger störst samhällsnytta anser svenskarna. Däremot tycker de inte att kvaliteten på Polismyndighetens arbete är lika hög.

YouGovs PublicIndex undersöker kontinuerligt svenskarnas uppfattning om större myndigheter i Sverige. Vilka organisationer har svenskarna en totalt sett positiv uppfattning om, vilka myndigheter ger stor samhällsnytta och vilka levererar arbete av hög kvalitet?

När det gäller samhällsnytta utmärker sig Polismyndigheten.

null

Polismyndigheten är den offentliga organisation som flest svenskar anser ger den största samhällsnyttan (40 poäng). Försvarsmakten och Skatteverket hamnar på andra och tredje plats (26 och 23 poäng).

Arbetsförmedlingen (-15 poäng), Migrationsverket (-12 poäng) och Försäkringskassan (-3 poäng) ligger alla på minussidan vad gäller poäng för samhällsnyttan av deras arbete. Alla tre organisationerna ligger också högt vad gäller negativ rapportering (om man har hört dem omnämnas negativt på sistone) och lågt vad gäller svenska folkets övergripande intryck.

Hovet (Kungahuset) får också minuspoäng vad gäller samhällsnytta (-8 poäng), men det beror inte på en negativ inställning till det arbete de utför. Hovet är en av de organisationer som de flesta har ett totalt sett positivt intryck av (24 %) och Hovet betraktas också positivt när svenskarna ska ta ställning till vilka organisationer man upplever levererar arbete av god/dålig kvalitet (9 poäng).

null

När det handlar om att bedöma vilka organisationer som svenskarna anser levererar arbete av hög kvalitet ligger Polismyndigheten längre ned på listan med en tiondeplats (7 poäng). Det beror främst på att bilden av Polismyndigheten, i större utsträckning än för övriga organisationer, är splittrad. 21 % anser att Polismyndigheten levererar ett arbete av hög kvalitet, medan 14 % anser att de levererar ett arbete av dålig kvalitet. Det är framför allt män som har denna uppfattning (21 % mot 6 % av kvinnorna).

Naturvårdsverket toppar listan med 17 poäng, följt av Konsumentverket (15 poäng) och Livsmedelsverket samt Försvarsmakten (14 poäng).

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ligger också i botten av listan vad gäller kvaliteten på det arbete de utför, men det finns fler organisationer som svenskarna inte anser utför ett arbete av hög kvalitet, som riksdagen (-12 poäng), SJ AB (-9 poäng), Skolverket (-7 poäng), Kriminalvården (-3 poäng) och Socialstyrelsen (-2 poäng).

Om YouGov PublicIndex

Rankningen har tagits fram med hjälp av YouGov PublicIndex, som undersöker och följer upp svenskarnas uppfattning om de cirka 30 största myndigheterna i Sverige.

Rankningen baseras på 2 016 intervjuer med representativt utvalda personer i åldern 18 år och uppåt från YouGov-panelen. Data har samlats in den 8–12 november 2019.