Kroppsnöjdhet i Europa
September 23rd, 2019, Tove Keldsen

Kroppsnöjdhet i Europa

Var fjärde europé är inte bekväm med sin kropp och nästan var tredje har varit utsatt för så kallad body shaming. YouGov har tagit pulsen på européernas kroppsnöjdhet.

Tyskar och italienare är mest nöjda med sina kroppar

Bland de åtta länderna är tyskarna mest nöjda med sina kroppar. I Tyskland och Italien svarar 3 av 5 (59 %) att de är helt eller delvis nöjda med sin kropp. I den andra änden av skalan finns finländarna. Endast var tredje i Finland är nöjd med sin kropp (36 %).

null

Vi frågade inte bara om européerna är bekväma med sin kropp, utan också om de vill ändra något med sin kropp. 3 av 5 vill ändra något med sin kropp (61 %).

Om man tittar närmare på vilka förändringar européerna önskar med sina kroppar hamnar viktminskning först. Hälften av de européer som är missnöjda med sina kroppar vill gå ner i vikt.

Missnöjda svenskar

I Sverige är kvinnorna och personer i 35–44-årsåldern avsevärt mindre nöjda med sina kroppar än befolkningen i övrigt. 2 av 5 kvinnor (38 %) är inte bekväma med sina kroppar, jämfört med 29 % av männen. De svenska ungdomarna är mest nöjda sina kroppar (48 %).

null

Mer än hälften av svenskarna vill förändra något i sitt utseende (59 %). Flest svenskar i åldersgruppen 35–44 år vill ändra något med sin kropp/sitt utseende (75 %). Denna undersökning tyder på att många i åldern 55+ har slutit fred med sin egen kropp jämfört med befolkningen i övrigt. 44 % i åldersgruppen 55+ vill förändra något med sin kropp.

Body shaming

30 % av européerna har varit utsatta för body shaming. Andelen är störst i Finland (40 %) och lägst i Tyskland (25 %). I Sverige har 31 % varit utsatta, medan andelen ökar signifikant för personer i 18–24-årsåldern, där hela 49 % har upplevt body shaming.

null

Undersökningen visar att de som utsatts för body shaming har drabbats flera gånger. Endast 6 % av de som varit utsatta för body shaming uppger att det har handlat om ett enstaka tillfälle, medan 1 av 3 (36 %) har blivit body shameade mer än tio gånger i livet.

Av dem som har utsatts uppger flest (45 %) att de personer som utsatte dem för body shaming var en kollega, medan var fjärde har utsatts för body shaming av en vän (25 %).

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningen är baserad på intervjuer med 2064 i Tyskland, 1024 i Frankrike, 1017 i Spanien, 1030 i Italien, 1039 i Danmark, 1017 i Sverige, 1007 i Finland och 1008 i Norge representativt utvalda personer i åldern 18 år+ under perioden 26-28 april 2019

YouGov-panelen tillfrågades om de känner till termen ”body shaming” och fick sedan en definition av termen innan de genomförde undersökningen.

*Body shaming innebär att människor kränks eller diskrimineras på grund av sitt fysiska utseende, dvs. att de bedöms negativt och/eller får höra negativa kommentarer. Body shaming kan syfta på alla fysiska egenskaper, t.ex. på (mycket) feta kroppar (fat shaming), (mycket) smala kroppar (skinny shaming), (mycket) gamla eller även (mycket) unga kroppar, funktionsnedsatta kroppar, hudfärg och hudstruktur, hårfärg och hårstruktur.

Se hela undersökningen här