Kropstilfredshed i Europa
September 23rd, 2019, Tove Keldsen

Kropstilfredshed i Europa

Hver fjerde europæer føler sig ikke godt tilpas i sin krop, og næsten hver tredje har været udsat for body shaming. YouGov har taget pulsen på europæernes kropstilfredshed.

Vi har spurgt befolkningen i otte europæiske lande (Italien, Spanien, Tyskland, Frankrig, Danmark, Sverige, Finland og Norge), hvor tilfredse de er med deres kroppe, samt om de har haft oplevelser med body shaming, som er en betegnelse for kritik eller diskrimination af en person på grund af hans/hendes fysiske udseende*.

Tyskere og italienere er mest kropstilfredse

Blandt de otte lande er tyskerne og italienerne de mest kropstilfredse. Her svarer 3 ud af 5 (59%), at de er helt eller delvist tilfredse med deres krop. I den anden ende af spektret placerer finnerne sig. Kun hver tredje i Finland er tilfreds med sin krop (36%).

null

Foruden tilpashed i egen krop, spurgte vi europæerne, om de vil ændre noget ved deres krop. 3 ud af 5 vil gerne ændre noget ved deres krop (61%).

Hvis man ser nærmere på, hvilke ændringer europæerne ønsker at foretage, er vægttab højst rangerende; 50% af de utilfredse europæere ønsker at tabe sig.

Utilfredse danskere

I Danmark er de unge betydeligt mindre tilfredse med deres kroppe end den øvrige befolkning. Hver tredje 18-24 årig er ikke tilfreds med sin krop (33%) mod 20% af den resterende befolkning. Utilfredsheden er lavest blandt de 55+ (15%).

Ønske om ændring

2 ud af 5 danskere vil også gerne ændre noget ved deres udseende (58%). 65% af danske kvinder og 52% af danske mænd.

Færrest danskere i aldersgruppen 55+ år ønsker at ændre noget ved deres kroppe/udseende (47%).

Body shaming

Body shaming

30% af europæerne har været offer for body shaming. Flest i Finland (40%) og færrest i Tyskland (25%). I Danmark har 28% været udsat, mens andelen stiger signifikant for de 18-24 årige, hvor hele 46% har oplevet body shaming.

Undersøgelsen viser, at ofre for body shaming har været udsat flere gange. Kun 6% af ofrene for body shaming angiver, at der har været tale om en enkeltstående episode, mens 1 ud af 3 (36%) er blevet body shamet mere end ti gange i deres liv.

Af dem, der har været udsat, angiver flest (45%), at de personer, der udsatte dem for body shaming, var en kollega, mens hver fjerde har oplevet body shaming af en ven (25%).

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Omnibus-panelet i perioden 26. til 28. april 2019. Heraf 2064 i Tyskland, 1024 i Frankrig, 1017 i Spanien, 1030 i Italien, 1039 i Danmark, 1017 i Sverige, 1007 i Finland og 1008 i Norge.

YouGov-panelet blev spurgt til deres kendskab til termen “body shaming, hvorefter de fik en definition på termen, førend de færdiggjorde undersøgelsen.

*Body shaming er, når en person kritiseres eller diskrimineres på grund af sit fysiske udseende, hvorved personen bedømmes negativt og/eller omtales på en krænkende måde. Body shaming kan være rettet mod alle fysiske karakteristika, fx mod (meget) fede kroppe (fat shaming), (meget) tynde kroppe (skinny shaming), (meget) gamle eller også (meget) unge kroppe, funktionshæmmede kroppe, hudens farve eller struktur, hårets farve eller struktur, fejlstilling af ben/arme, osv.

Se hele undersøgelsen her