Hur ser vi på EUs framtid?
June 27th, 2019, Tove Keldsen, Julie Thorsgaard Bøgh

Hur ser vi på EUs framtid?

I anslutning till det nyligen genomförda valet till Europaparlamentet har YouGov frågat befolkningen i sex medlemsländer (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Sverige och Finland) om vad de anser om EU och hur de ser på EUs framtid.

Av befolkningen i dessa sex medlemsländer är det de i Danmark och Finland som är mest optimistiska avseende EUs framtid.

null

Här uppger 47 % av finnarna och 46 % av danskarna att de är ganska eller mycket optimistiska till EUs framtid. I Storbritannien (26 %) och Frankrike (27 %) är endast ungefär hälften så många optimistiska.

Finnarna är också mest nöjda med det nuvarande förhållandet mellan EU och medlemsstaterna.

null

I Finland är var tredje (35 %) nöjd med samarbetet mellan medlemsstaterna och EU, medan endast var tionde i Frankrike och var femte i Storbritannien (22 %) och Tyskland (17 %) anser att balansen är rimlig.

Tyskland är det enda land där den andel av befolkningen som anser att medlemsländerna borde ge EU-institutionerna mer makt (36 %) är större än den andel som anser att EU ska ha mindre makt (30 %).

Nästan 4 av 10 i Danmark, Sverige och Storbritannien anser att EU ska ha mindre makt över medlemsländerna (38 %).

null

43 % av befolkningen i de sex europeiska länderna i studien anser att andra länder kan komma att följa i Storbritanniens spår och lämna EU. Framför allt befolkningen i Storbritannien (51 %) och Frankrike (52 %) anser att det är ett sannolikt scenario.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningen är baserad på intervjuer med 2131 i Storbritannien, 1025 i Tyskland, 1008 i Frankrike, 1033 i Danmark, 1010 i Sverige och 1010 i Finland representativt utvalda personer i åldern 18 år+ under perioden 12-22 maj 2019.

Ladda ner hela resultatet

Picture: GettyImages