Millaisena näemme EU:n tulevaisuuden?
June 27th, 2019, Julie Thorsgaard Bøgh, Tove Keldsen

Millaisena näemme EU:n tulevaisuuden?

YouGov kysyi taannoisten europarlamenttivaalien jälkimainingeissa kuuden jäsenmaan (Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Tanska, Ruotsi ja Suomi) asukkailta, mitä he ajattelevat EU:sta ja mitä mietteitä heillä on EU:n tulevaisuudesta.

EU-myönteisimmät eurooppalaiset löytyvät Tanskasta ja Suomesta.

null

47 % suomalaisista ja 46 % tanskalaisista ilmoittaa olevansa melko optimistisia tai hyvin optimistisia EU:n tulevaisuuden suhteen. Iso-Britanniasta (26 %) ja Ranskasta (25 %) löytyy puolet vähemmän optimistisia.

Suomalaiset ovat myös kaikkein tyytyväisimpiä nykyiseen EU-yhteistyöhön.

null

Suomessa joka kolmas (35 %) on tyytyväinen jäsenvaltion ja EU:n väliseen yhteistyöhön, kun taas vain joka kymmenes ranskalainen ja joka viides isobritannialainen (22 %) ja saksalainen (17 %) pitää tasapainoa sopivana.

Saksa on ainoa maa, jossa suurempi osuus väestöstä kokee, että EU-instituutioille tulisi antaa lisää valtaa (36 %) verrattuna niihin, joiden mielestä EU:lla tulisi olla vähemmän valtaa (30 %)

Lähes neljä kymmenestä Tanskassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa on sitä mieltä, että EU:lla tulisi olla vähemmän valtaa jäsenvaltioidensa suhteen (38 %).

null

45 % kuuden eurooppalaisen valtion väestöstä arvioi, että muut saattavat seurata Iso-Britannian esimerkkiä ja erota EU:sta. Erityisesti Iso-Britannian (51 %) ja Ranskan (52 %) kansalaiset uskovat tämän olevan todennäköistä.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 12.-22. toukokuuta 2019. Vastaajista 2131 oli Iso-Britanniasta, 1025 Saksasta, 1008 Ranskasta, 1033 Tanskasta, 1010 Ruotsista ja 1010 Suomesta.

Kuva: GettyImages