Klimadebatten har påvirket nordmenns matvaner
April 29th, 2019, Tove Keldsen

Klimadebatten har påvirket nordmenns matvaner

1 av 6 i Norge mener at deres personlige valg av matvarer påvirker miljøet, og at mindre kjøtt og matsvinn er de mest effektive tiltakene for å redusere matvarenes negative påvirkning på klimaet.

YouGov har nettopp publisert den årlige Food & Health-rapporten, som har kartlagt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse i mer enn 10 år. Rapporten viser at flere forbrukere i de nordiske landene tar stilling til – og konsumerer på bakgrunn av – hvordan enkelte matvarer kan være en medvirkende årsak til belastning på klimaet.

Klimadebatten blusset opp etter en varm sommer, men YouGov har gjennom flere år sett en stigende tendens til at norske forbrukere forbinder inntak av bestemte matvarer med en negativ klimapåvirkning.

null

Mindre kjøtt

Kjøtt, og særlig oksekjøtt, er den matvaregruppen som flest forbinder med negativ påvirkning på miljøet. 4 av 10 (41 %) forbinder oksekjøtt med en negativ miljøpåvirkning, og blant beboere i Oslo-området øker denne andelen til 49 %. 1 av 4 (23 %) mener også at det å spise mindre kjøtt er det mest effektive tiltaket for å redusere den negative påvirkningen av matvarer på klima og miljø.

null

Hver femte (21 %) nordmann har redusert sitt totale kjøttinntak i løpet av det siste året. Her svarer hver fjerde (25 %) at de spiser mindre kjøtt og/eller fisk for miljøets skyld.

Mindre matsvinn

Flere nordmenn (29 %) mener likevel at mindre matsvinn er det mest effektive tiltaket for å redusere den negative påvirkningen av matvarer på miljøet.

Matsvinn er også den vanen som flest nordmenn har endret i løpet av det siste året. Her svarer 2 av 5 (42 %) at de har kastet mindre mat.

Om Food & Health 2019

- En undersøkelse av nordiske forbrukeres syn på matvarer, klima og helse

YouGov har i mer enn 10 år fulgt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse. Målet med Food&Health er å få en bedre forståelse av forbrukernes kunnskaper og holdninger, og å spore endringer over tid.

Food&Health 2019 er basert på intervju med representativt utvalgte personer i alderen 16 til 64 år fra YouGov-panelet i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Ca. 500 intervjuer i Danmark, Norge og Finland, mens det er foretatt ca. 1000 intervjuer i Sverige.

Data er innhentet fra 2. februar 2019 til 7. februar 2019.

Les mer