Bara 3% av svenskarna har vintern som sin favoritårstid
February 25th, 2019, Julie Thorsgaard Bøgh

Bara 3% av svenskarna har vintern som sin favoritårstid

Få svenskar har vintern som sin favoritårstid, men i inställningen till vintern i sig går åsikterna isär. YouGov har undersökt svenskarnas bild av Sveriges längsta årstid.

46% av svenskarna tycker överlag om vintern, medan 51% är av motsatt åsikt. Den yngre generationen är mest positiv. 3 av 5 (62 %) av 18–29-åringarna svarar att de rent generellt gillar vintern jämfört med en tredjedel (34 %) av de som är 60+.

null

Sommaren är svenskarnas tydliga favorit bland årstiderna. Mer än hälften av svenskarna tycker bäst om sommaren (54%) jämfört med våren (29%), hösten (11%) och vintern (3%).

Enligt var tredje (33%) svensk är det sämsta med vintern att det är ljust under så få timmar. 22% svarar att det sämsta är att frysa och 18 % anser att vädret är det sämsta med vintern. Det tyder på att vädret inte stör 18–29-åringarna i samma utsträckning som den övriga befolkningen. Var tionde (11%) 18–29-åring anser att det sämsta med vintern är vädret.

null

Istället är den yngre generationen mer irriterad över förkylningar under vintern. Var tionde (11%) anser att det sämsta med vintern är förkylning jämfört med 5% av den övriga befolkningen. Var fjärde (24%) som är 50+ svarar att de inte tycker om något med vintern, medan 1 av 10 (11%) bland den övriga befolkningen instämde i påståendet.

Var femte (20%) anser att det bästa med vintern är den friska, kalla luften och var fjärde anser att det bästa med vintern är att ha det mysigt inomhus (24%). Här tycker kvinnor särskilt mycket om att ha det mysigt (30%), mot 17% av männen.

Män verkar generellt vara mindre förtjusta i vintern. Var femte (22%) man svarar att de inte tycker om något med vintern, jämfört med var tionde (12%) kvinna.

Bland de som är 50+ svarar var fjärde (24 %) att han eller hon inte tycker om något med vintern, jämfört med 7 % av 18–29-åringarna och 11 % av 30–49-åringarna.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 1 februari 2019 till 4 februari 2019 har sammanlagt 1057 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region. Picture: GettyImages