Rød føring
September 3rd, 2018, YouGov

Rød føring

Hvis der var valg i morgen, ville rød blok ifølge en vælgermåling fra YouGov for B.T. sætte sig på et komfortabelt flertal på 93 mandater mod blå bloks 82 mandater.

null

Vælgerne mener, at en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen er klart bedst til at sikre deres interesser på netop sundhedsområdet og i klima-og miljøpolitikken.

null

Faktisk foretrækker vælgerne en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen på hele syv ud af ni politikområder, viser målingen.

Læs hele undersøgelsen på B.T.

Om undersøgelsen

Valgbarometeret er baseret på interview med 1.585 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 24. til 26. august 2018. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,5 procentpoint. Kilde: YouGov for B.T.