Angelina Jolie och Bill Gates är världens mest beundrade personer 2018
April 12th, 2018, Tove Keldsen

Angelina Jolie och Bill Gates är världens mest beundrade personer 2018

En undersökning från YouGov visar att den mest beundrade mannen i Sverige är Barack Obama, samtidigt som hans fru, Michelle Obama, är den mest beundrade kvinnan i Sverige.

Bill Gates och Angelina Jolie blev än en gång världens mest beundrade man och kvinna när YouGov undersökte vilka offentliga personer som människor runt om i världen ser upp till.

Teknikpionjären och filantropen Gates har toppat listan alla gånger som YouGov har genomfört undersökningen, medan Jolie har kommit etta i de tre undersökningarna som gjorts sedan 2015, då separata kategorier för män och kvinnor infördes.

I år har undersökningen utvidgats till att omfatta människor i 35 länder – det största antalet hittills – och det innebär att YouGov intervjuade fler än 37 000 personer för att ta fram listan.

null

Underhållningsartister dominerar bland de 20 främsta kvinnorna, där 14 av de mest beundrade kvinnorna är skådespelare, sångare eller TV-personligheter (även om en del av dem, som Emma Watson och Angelina Jolie, också är kända för sitt humanitära arbete). Listan över de mest beundrade männen innehåller däremot fler personer med bakgrund inom politik, näringsliv och idrott.

Det tidigare amerikanska presidentparet Barack och Michelle Obama finns på var sin andraplats, vilket innebär att Michelle flyttat upp tre platser medan Barack ligger kvar på samma plats. Den 44:e amerikanske presidenten ligger 15 platser högre upp än sin efterträdare – Donald Trump har flyttat upp en plats sedan den senaste undersökningen. Den tidigare amerikanske presidenten får en högre placering än den sittande presidenten i alla länder som deltar i undersökningen, med ett undantag: Ryssland.

null

* Grafiken exkluderar lokala personligheter och inkluderar endast de 20 personer som man man ställde frågor om globalt.

Resultatet beräknas utifrån en kombination av svar på två frågor – om den svarande beundrar personen överhuvudtaget och sedan om det här är den person som den svarande beundrar mest. Varje lands resultat i den globala sammanställningen viktas också för att motsvara landets befolkningsstorlek.

Sveriges mest beundrade person

null

Sveriges mest beundrade man är Barack Obama, medan Bill Gates fick nöja sig med en tredjeplats efter Stephen Hawking på andra plats. Leif G.W. Persson är den svensk som hamnade bland de 5 mest beundrade männen i Sverige.

Michelle Obama är den mest beundrade kvinnan i Sverige och kronprinsessan Victoria är den näst mest beundrade kvinnan, medan den tyska förbundskanslern Angela Merkel finns på tredje plats.

Lokala personligheter och hela metodiken

I december samlade YouGov in öppna nomineringar från paneldeltagare i 35 länder och frågade dem: ”Om du tänker på nu levande personer i världen idag, vem [man eller kvinna] beundrar du mest?” De här nomineringarna användes sedan för att sammanställa en lista över de 20 män och 20 kvinnor som fick flest nomineringar och som nominerades i minst fyra länder. Ytterligare 10 populära lokala personligheter lades till på listorna för de olika länderna.

I början av året använde vi sedan listorna för att genomföra undersökningar i vart och ett av de 35 länderna. Vi ställde två frågor: ”vem beundrar du?”, där de svarande kunde göra flera val, och ”vem beundrar du MEST?”, där de bara kunde välja ett alternativ. De här två siffrorna kombinerades till en procentsiffra som anger graden av beundran. Genom att ställa två frågor till de svarande kan vi få en förståelse för hur brett (dvs. den globala räckvidden) och intensivt stödet för en person är.

Sammantaget genomförde vi undersökningen i länder som tillsammans motsvarar mer än två tredjedelar av världens befolkning. Vissa delar av världen var dock bättre representerade än andra och vi viktade därför upp den effekt vissa länder hade på den slutliga summan och viktade ned andra så att den globala summan på ett mer korrekt sätt återspeglar inställningen till personerna i världen totalt sett.

Samtliga undersökningar genomfördes på nätet och i många av länderna är tillgången till internet så låg att urvalet endast kan sägas vara representativt för den del av befolkningen som använder internet. De länder där den del av befolkningen som använder internet är lägre än 60 % av hela befolkningen är Brasilien, Kina, Egypten, Indien, Indonesien, Mexiko, Marocko, Pakistan, Filippinerna, Sydafrika, Thailand och Vietnam.