Sveriges mest positivt omtalade varumärken 2017
January 18th, 2018, Charlotte Wahlberg, Tove Keldsen

Sveriges mest positivt omtalade varumärken 2017

Volvo är det varumärke som flest svenskar har hört något positivt om under 2017. Det visar en årssammanfattning av YouGov BrandIndex. Betaltjänsten Swish har tillkommit i BrandIndex under året och intar en andra plats före ICA och IKEA.

I YouGov BrandIndex mäts 287 varumärken dagligen i Sverige. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland svenska allmänheten som ger sin uppfattning av olika varumärken. En av parametrarna som mäts, Buzz indikerar i vilken grad varumärkena har blivit positivt omnämnda.

YouGov BrandIndex har undersökt vilka varumärken som i störst utsträckning har blivit positivt omtalade under 2017, dvs varumärkenas Buzz.

YouGov BrandIndex Buzz-ranking 2017

null

Volvo är det varumärke som flest har hört något positivt om i Sverige för femte året i rad. Med en Buzz-poäng på 33,9 är Volvo överlägset i topp.

Den mobila betaltjänsten Swish har tillkommit i BrandIndex under 2017 och hamnar på andraplats. Swish har haft ett fantastiskt år i Sverige, och blev också det mest rekommenderade varumärket 2017. ICA och IKEA hamnar på tredje respektive fjärdeplats.

Volkswagen har ökat mest i Buzz

null

Volkswagens mjukvaruskandal rörande dieselutsläpp gav företaget mycket negativ uppmärksamhet i media under sista kvartalet 2015 och till skillnad från år 2016 är inte längre Volkswagen på topp 10-listan. Denna till trots är Volkswagen det varumärke som har haft den mest positiva utvecklingen sedan föregående år. Volkwagen har ökat sin Buzz väsentligt med 8,4 poäng från -0,6 i 2016 till 7,8 i 2017. Swedbank har haft några tuffa år, men har förbättrat sin Buzz-poäng markant med 8,3 poäng under 2017.

Arla har efter mjölkkrisen våren 2015 arbetat fokuserat i sin kommunikation och marknadsföring för att återhämta sin position på marknaden, och under 2017 var Arla ett väsentligt mer positivt omtalat varumärke än under 2016. Arla har ökat sin Buzz med 7,2 poäng.

Se Sveriges mest positivt omtalade varumärken för olika sektorer här

Om YouGov Brandindex

YouGov Brandindex är ledande inom varumärkesundersökningar. I Sverige mäts 287 varumärken dagligen. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland svenska allmänheten som ger sin uppfattning av olika varumärken.

Buzz-poängen tas fram genom att respondenterna får besvara frågor om de har hört något positivt eller negativt om ett varumärke under de senaste två veckorna i reklam, i nyheterna eller av vänner och familj. Buzz-poängen är nettovärdet dvs. andelen som hört något positivt, minus andelen som hört något negativt.

I listan med varumärken som ökar mest rankas de varumärken som allmänheten har hört mest positivt om i 2017 jämfört med 2016.

www.yougov.se/find-solutions/brandindex

Image: Volvo.com