2017: Hyvä vai huono vuosi?
January 15th, 2018, Tove Keldsen

2017: Hyvä vai huono vuosi?

YouGovin Eurotrack-kysely osoittaa, että eurooppalaiset ovat optimistisia tulevaisuuden suhteen, joskin mielipiteet vuodesta 2017 ovat jakautuneita.

Tanskalaiset ovat selkeästi positiivisimpia arvioidessaan vuotta 2017, osoittaa YouGovin EuroTrack-kysely, jossa vastaajat useista Euroopan maista arvioivat, onko vuosi 2017 heidän omalla kohdallaan ollut yleisesti ottaen hyvä vai huono vuosi.

null

60% tanskalaisista arvioi, että 2017 on ollut heille henkilökohtaisesti hyvä vuosi, kun taas ainoastaan 17% arvioi, että vuosi on ollut heille huono. Arviointiasteikon vastakkaiselta puolelta löytyy Ranska. Sikäläisistä ainoastaan 27% on sitä mieltä, että 2017 on ollut heille henkilökohtaisesti hyvä vuosi, ja 28% arvioi sen olleen huono vuosi.

Kuinka hyvä vuosi 2017 oli Euroopalle?

Kun kysytään, millainen vuosi 2017 oli koko vastaajan kotimaalle, näkyy eri Euroopan maiden välillä suuria eroja.

null

Vuotta 2017 ovat briteille leimanneet Brexit-neuvottelut, taloudellinen epävarmuus ja uudet terroriteot, ja puolet väestöstä (51%) onkin sitä mieltä, että 2017 on ollut maalle huono vuosi, siinä missä vain 11% arvioi vuoden 2017 olleen hyvä vuosi. Ranskassa 2017 ei saa juurikaan parempaa arviota. 40% arvioi vuoden olleen maalle huono, ja 17% arvioi sen olleen hyvä vuosi.

Ruotsalaiset ja saksalaiset ovat hieman positiivisemmalla mielellä arvioidessaan vuotta 2017. Näissä maissa neljännes pitää vuotta 2017 hyvänä vuotena maalleen, kun taas 29-35% arvioi, että vuosi oli huono. Tanskassa, Suomessa ja Norjassa 2017 sai parhaat arviot. 34%-38% on sitä mieltä, että 2017 on ollut hyvä vuosi omalle maalleen, mikä on suurempi osa kuin vuoden huonoksi arvioineet (15-24%).

null

Pohjoismaat ovat myös optimistisimmalla kannalla tulevan vuoden suhteen. 39-41% neljän Pohjoismaan asukkaista uskoo, että vuodesta 2018 tulee parempi kuin vuodesta 2017. Vain 8% tanskalaisista uskoo, että vuodesta tulee huonompi. Muissa Pohjoismaissa 14%-17% uskoo, että vuodesta tulee huonompi.

Saksalaiset, isobritannialaiset ja ranskalaiset ovat erimielisempiä ennustaessaan vuotta 2018. 28%-30% uskoo, että vuodesta tulee parempi, kun taas 17%-24% uskoo tulevan vuoden olevan huonompi.

Optimismi on kuitenkin kaikissa Euroopan maissa suurempaa kuin vuoden 2016 lopussa, jolloin ihmisiltä myös pyydettin arvioita tulevasta vuodesta (2017).

Katso kaikki tulokset täältä

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 13.-19. joulukuuta 2017. Vastaajista 1692 oli Iso-Britanniasta, 2032 Saksasta, 1002 Ranskasta, 1018 Tanskasta, 1018 Ruotsista, 974 Suomesta ja 402 Norjasta. Lähde: YouGov