Hvilke egenskaper ser vi etter hos en partner?
November 30th, 2017, Tove Keldsen

Hvilke egenskaper ser vi etter hos en partner?

Humor, intelligens, penger og utseende. Hva er de viktigste egenskapene hos en partner, og er det forskjell mellom menn og kvinner? Det har YouGov undersøkt.

De fleste peker på den gode personligheten når de skal rangere hvilke egenskaper som er viktige hos en partner. Her er det imidlertid forskjeller mellom menn og kvinner.

null

Andelen som rangerer personlighet fremfor utseende, er markant større hos kvinner enn menn. 92 % av de norske kvinnene rangerer personlighet fremfor utseende, mot 81 % av mennene.

null

En appellerende personlighet er den viktigste egenskapen for 66 % av de norske kvinnene. Humoristisk sans er rangert som den nest viktigste egenskapen etterfulgt av felles interesser.

null

De norske mennene prioriterer også personlighet høyt. 65 % av mennene mener personlighet er det viktigste. Humor er, som hos kvinnene, det nest viktigste, men de vektlegger det ikke like høyt som kvinnene. 8 % har det som førsteprioritet og 22 % som andreprioritet.

Felles interesser er på tredjeplass, rett foran et pent utseende. Norske menn legger dermed i høyere grad vekt på utseendet ved en kjæreste enn norske kvinner. 14 % har det som sin førsteprioritet mot 5 % av kvinnene, og 16 % gir utseendet andreplass mot 9 % av kvinnene.

At en kjæreste har mye penger/tjener godt, er nederst på prioriteringslisten hos både menn og kvinner. Flere menn enn kvinner har imidlertid gitt det bunnplassering. 79 % mot 69 % av kvinnene.

Download PDF: YouGov global partner preferences

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 633 nordmenn, som utgjør et nasjonalt representativt utvalg av personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i perioden 21. – 24. juli 2017. Kilde: YouGov.

Photo: GettyImages