1 av 5 svenskar kommer att ha godis hemma till barn som frågar efter ”bus eller godis”
October 27th, 2017, Tove Keldsen

1 av 5 svenskar kommer att ha godis hemma till barn som frågar efter ”bus eller godis”

Halloween är idag en högtid som många svenskar firar. Hela 1 av 3 svenskar svarar att de kommer att fira Halloween och något färre, 1 av 5, kommer att ha godis hemma till barn som frågar efter bus eller godis. Allhelgona, som i år firas av hälften av svenskarna, är fortfarande en större högtid än Halloween.

null

I Sverige är Halloween först och främst en högtid för barn: 19% av svenskarna svarar att de kommer att ha godis hemma till barn som frågar efter bus eller godis. 12% kommer att göra Halloweenlyktor av pumpor och 11% kommer att pynta hemma eller i trädgården. Endast 7% kommer att gå på en Halloweenfest.

Svenskarna är splittrade när det kommer till Halloween-pynt i butiker och nöjesparker

null

Frågan om det är lämpligt med Halloween-dekorationer på offentliga platser har diskuterats i Sverige. Detta syns också i YouGovs undersökning där 34% är negativt inställda till detta. Något färre 26% är positivt inställda och 37% har ingen stark åsikt. På frågan om varför de är negativt inställda är det vanligaste svaret att det är smaklöst (38%).

Allhelgonahelgen är fortfarande större än Halloween

null

Allhelgonahelgen är fortfarande en större högtid än Halloween i Sverige. Hälften av svenskarna planerar att fira Allhelgona (56%). Var tredje går till kyrkogården eller till kyrkan för att tända ljus och sätta blommor på graven (36%). 18% tillbringar dagen med att minnas sina anhöriga som gått bort och 15% samlar familjen för att umgås.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 6 – 8 oktober 2017 har sammanlagt 2013 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.