Så många svenskar hade helst velat slippa sommartid
March 24th, 2017, Tove Keldsen

Så många svenskar hade helst velat slippa sommartid

När svenskarna söndagen den 26 mars ska ställa fram klockan en timme gör många det med stor irritation. YouGov har undersökt hur många svenskar som helst skulle slippa sommartid.

null

Nästan hälften (45 %) av svenskarna hade helst velat slippa sommartid. Bara 22 % vill behålla den, medan det för 30 % inte spelar någon roll.

Med stigande ålder tycks det bli allt svårare att få dygnsrytmen störd när klockan ska ställas om till sommar- och vintertid. Det är i alla händelser färre i den yngre generationen (33 %), som helst velat slippa sommartid.

Men om svenskarna suckar över att bli av med en timmes sömn vid omställningen till sommartid är det ingenting jämfört med finnarna. I Finland vill en majoritet på 72 % helst slippa sommartid.

I Finland blossar debatten om logiken att ha sommartid upp varje gång klockan ska ställas fram eller bak en timme. Forskningsprofessor Timo Partanen på Institutet för hälsa och välfärd i Finland anser att det påverkar hälsan negativt att rubba sömnrytmen.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 009 danska, 1 005 svenska, 1 006 norska och 1 509 finska representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen under perioden 10 – 20 mars 2017.