Vi dropper kjøtt og fisk av helt ulike årsaker
April 25th, 2016, Tove Keldsen

Vi dropper kjøtt og fisk av helt ulike årsaker

Deltidsvegetarianer eller fleksitarianer: Et flertall av nordiske forbrukere spiser ett eller flere hovedmåltider uten fisk og kjøtt i uken. Det er imidlertid store forskjeller på hvorfor vi spiser eller dropper kjøtt og fisk en eller flere ganger i uken i Norden. Det viser den nylig offentliggjorte «Food&Health Report 2016» fra YouGov som er en oversikt over nordiske forbrukeres holdning til mat og helse i mer enn 10 år.

Ifølge rapporten, Food&Health 2016, som YouGov nettopp har offentliggjort, sier hver femte forbruker (SE 22 %, DK 17 %, NO 22 % og FI 16 %) at de har redusert sitt samlede kjøttinntak det siste året. På spørsmål om forrige uke sier et klart flertall at de har spist minst ett hovedmåltid (lunsj eller middag) uten kjøtt og fisk.

null

Nordmenn angir å ha spist flest hovedmåltider uten kjøtt og fisk sist uke, der 4 av 5 spiste minst ett måltid uten kjøtt og fisk. Danskene spiste færrest måltider uten kjøtt og fisk. 3 av 5 spiste vegetarisk minst en gang. I Sverige og Finland spiste 2 av 3 minst ett måltid uten kjøtt og fisk sist uke.

At nordmenn spiste flere måltider uten kjøtt og fisk skyldes for de flestes vedkommende (66 %) en tilfeldighet. Blant svenskene som valgte å spise vegetarisk sist uke, sier hver tredje (34 %) at det skyldes en aktiv beslutning om å skjære ned på kjøtt og fisk. Det er en vesentlig høyere andel enn i de andre nordiske landene, der kun hver femte sier at det skyldes en aktiv beslutning (DK 17 %, NO 18 % og FI 22 %).

null

Det er også store regionale forskjeller på hvorfor de nordiske forbrukerne har redusert sitt samlede inntak av kjøtt og fisk det siste året. 2 av 5 i Finland har valgt å redusere inntaket sitt av helsemessige årsaker. Det samme er kun tilfelle for hver tredje i de andre nordiske landene (SE 30 %, DK 31 % og NO 29 %).

Flere svensker (27 %) reduserer inntaket av kjøtt og fisk av miljømessige hensyn enn i de andre landene (DK 15 %, NO 17 % og FI %). Danskene velger til gjengjeld i høyere grad å redusere inntaket av økonomiske årsaker (17 %) sammenlignet med svensker (6 %), nordmenn (9 %) og finner (8 %).

Om Food & Health 2016

- EN STUDIE AV NORDISKE FORBRUKERES OPPFATNING AV MAT OG HELSE

YouGov har i drøyt 10 år undersøkt nordiske forbrukeres innstilling til mat, klima og helse.

  • v MATVARER OG URO
    Hvor mange er bekymret for innholdet i matvarer og for hva? Hva forsøker man å unngå? Hvordan er kunnskapen om og holdningen til tilsetningsstoffer? Og hvilke merkeordninger og symboler er mest pålitelige?
  • MAT OG KLIMA
    Hvordan ser forbrukerne på koblingen mellom mat og miljøspørsmål? Hva er man selv villig til å gjøre for å være mer miljøvennlig når det gjelder mat?
  • MAT, LIVSSTIL OG FRAMTID
    Hvor sterk er koblingen mellom egen levealder og matvalg? Hvor mange spiser sunt? Hva slags kosthold blir brukt? Hvilken oppfatning har man av nye fenomener innen matvareproduksjon?

Utvalget er nasjonalt representativt for befolkningen i alderen 16–64 år i de enkelte landene. 500 intervjuer per land.

Les mer