Norge og Europa ville ha valgt Hillary Clinton
April 6th, 2016, Tove Keldsen

Norge og Europa ville ha valgt Hillary Clinton

Hvis nordmenn og deres europeiske naboer kunne ha stemt på hvem som skulle bli den neste presidenten i USA, ville de ikke vært i tvil. Det ville blitt et valgskred for Hillary Clinton. Europeerne er til gjengjeld redselsslagne for at Donald Trump skal bli president.

YouGov har spurt europeerne hvem de ville ha stemt på ved det amerikanske presidentvalget i 2016 hvis alle de gjenværende presidentkandidatene stilte opp. Politikken til Bernie Sanders ligger kanskje nærmest tankegangen i de nordiske velferdsstatene, men han må likevel se seg slått av sin partifelle Hillary Clinton, som ville fått et overveldende flertall i både Danmark, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sverige, Norge og Finland.

Slike ville Norge ha stemtSlike ville Norge ha stemt

Bernie Sanders gjør det best i Norge sammenlignet med sine europeiske naboer, der 22% sier de vil stemme på ham hvis de kunne. Hillary Clinton gjør det best i Tyskland (54 %) og Danmark (54 %).

Europa er til gjengjeld redselsslagen ved utsiktene til at presidenten skal hete Donald Trump. YouGov har spurt europeerne hvilke utsagn som best ville beskrive deres følelser, hvis Trump blir valgt i november. Den overveiende følelsen er frykt (46 %), etterfulgt av skuffelse (40 %). 27 % sier at de vil bli triste og den samme andelen sier at de vil bli sinte.

null

Ved utsiktene til at Hillary blir president, er de mest utbredte følelsene lettelse (40 %) og optimisme (40 %).

null

Når europeerne blir bedt om å ta stilling til hvilke kandidater som ville gjort det best på en rekke forskjellige områder, kommer Hillary igjen ut som vinner i alle de spurte landene. 41 % tror Hillary vil forbedre USAs forhold til Europa, og 38 % tror hun vil fremme fred i verden.

Støtten til Hillary er stor i Europa, men forventningene er moderate. Av et gjennomsnitt av de spurte europeiske landene tror 43 % at hun ville bli en god president, mens 30 % sier at hun ville være gjennomsnittlig, og 9 % tror at hun ville være dårlig. Det er likevel et langt bedre resultat sammenlignet med forventningene til Donald Trump. Her tror 71 % av europeerne (72 % av nordmennene) at han ville bli en dårlig president.

Metode

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 1688 i Storbritannia, i 2031 i Tyskland, 1001 i Frankrike, 1010 i Danmark, i 1014 i Sverige, 994 i Finland og 634 i Norge representativt utvalgte personer i alderen 18-74 år i perioden 20. til 21. mars 2016. Kilde: YouGov.

Last ned rapporten

PA Images