February 18th, 2016, YouGov

SD rekordrasar

Sverigedemokraterna tappar 3,5 procentenheter och går från 28,8 till 25,3 procent i YouGovs senaste opinionsundersökning, utförd på uppdrag av Metro. Men partiet är fortsatt störst.

null

Alliansens väljarstöd är fortfarande större än de rödgrönas men av väljarna som lämnar Moderaterna går var fjärde till SD medan andelen Socialdemokrater som gått över till SD minskat sedan januarimätningen – från 18,8 procent till 14,8 procent.

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

Om mätningen

Undersökningen är genomförd av företaget YouGov under perioden 12-15 februari 2016. Sammanlagt har 1 526 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor på 18 år och uppåt.

Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.

Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter). Källa: Yougov