October 22nd, 2015, Tove Keldsen

Pohjoismaalaiset eivät jaa visiota pohjoismaisesta valtiosta

Suomalainen professori Sixten Korkman kirjoitti hiljattain pohjoismaista valtiota koskevasta visiosta ja sen mahdollisista hyödyistä: Pohjoismaat kuuluvat maailman 12 vahvimman talousalueen joukkoon, joten pohjoismainen valtio olisi edustettuna G20-kokouksissa sekä saisi keskeisiä virkoja EU:ssa ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa.

Jakavatko pohjoismaalaiset tämän vision?

YouGovin toteuttama tutkimus osoitti, että vaikka pohjoismaalaiset näkevät valtioliiton hyödyt, siihen suhtaudutaan skeptisesti – erityisesti Norjassa.

null

Monet ruotsalaiset, suomalaiset ja tanskalaiset näkevät pohjoismaisen valtioliiton hyödyt. Esimerkiksi 40–50 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että pohjoismaisella valtiolla olisi vahvempi talous, eikä se olisi yhtä riippuvainen eurosta. Pohjoismaiden varakkaimman valtion Norjan vastaajista tätä mieltä on vain vajaa neljännes.

null

Noin puolet ruotsalaisista (55 %), suomalaisista (56 %) ja tanskalaisista (47 %) oli sitä mieltä, että pohjoismaisella valtiolla saattaisi olla enemmän valtaa EU:ssa ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa. Tästä näkökohdasta oli samaa mieltä myös 40 % norjalaisista.

Pohjoismaisen valtion hyödyistä huolimatta kansalaiset ovat skeptisiä

null

Norjalaiset vastustavat vahvimmin uuden pohjoismaiden valtion muodostamista. Selvä enemmistö (66 %) norjalaisista vastusti ajatusta. Tanskalaiset ovat myös skeptisempiä (46 %) kuin ruotsalaiset (35 %) ja suomalaiset (38 %).

Alle joka kymmenes norjalainen (8 %) kannattaa pohjoismaisen valtion muodostamista. Vaikka vastustus on heikompaa Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa kuin Norjassa ja noin puolet vastaajista näkee valtioliiton taloudelliset ja poliittiset hyödyt, pohjoismainen valtiolittto ei saa laajaa kannatusta. Alle joka neljäs ruotsalainen (24 %) ja suomalainen (22 %) sekä alle joka seitsemäs tanskalainen (16 %) kannattaa pohjoismaisen valtion muodostamista.

YouGovin tutkimuksen mukaan pohjoismaisen valtion muodostaminen tuskin on toistaiseksi ajankohtaista. Suomalainen professori Sixten Korkman kuitenkin kirjoittaa, että EU:n ja Euroopan yhteistyöhön liittyvät kriisit voivat kuitenkin ohjata meitä vahvemman pohjoismaisen integraation suuntaan.

Tietoa tutkimuksesta

Internetpohjaiseen haastattelututkimukseen vastasi 3 545 henkilöä, joista 1 010 oli tanskalaisia, 1 006 ruotsalaisia, 566 norjalaisia ja 963 suomalaisia. Vastaajat kuuluivat ikäryhmään 18–74 vuotta (edustava otos maittain iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan). YouGov toteutti haastattelut 18.–22. syyskuuta 2015. Lähde: YouGov.