October 22nd, 2015, Tove Keldsen

Visionen om en nordisk förbundsstat delas inte av den nordiska befolkningen

Den finske professorn Sixten Korkman skrev nyligen om visionen om en nordisk förbundsstat och de fördelar som den skulle kunna ge. Den nordiska ekonomin är bland de 12 starkaste i världen och en nordisk förbundsstat skulle därför få plats vid bordet på G20-mötena och bli tilldelad nyckelposter inom EU och andra internationella organisationer.

Men delar den nordiska befolkningen den här visionen?

YouGov har undersökt frågan. Resultatet visar att den nordiska befolkningen, och norrmännen i synnerhet, är skeptiska, även om många kan se fördelarna.

null

Många svenskar, finländare och danskar kan se fördelarna med en ny nordisk förbundsstat. Exempelvis menar 40–50 procent att en nordisk förbundsstat skulle ha en starkare ekonomi och inte vara så beroende av euron. I Norge, Nordens rikaste land, stöds visionen av var fjärde invånare (23 %), medan var tredje (35 %) motsätter sig den.

null

Omkring hälften av befolkningen i Sverige (55 %), Finland (56 %) och Danmark (47 %) menar att en nordisk förbundsstat skulle få större inflytande inom EU och andra internationella organisationer. 40 % av den norska befolkningen instämmer.

Även om en nordisk förbundsstat kan ge fördelar är befolkningen skeptisk

null

Motståndet mot förslaget om en nordisk förbundsstat är störst i Norge. En majoritet (66 %) motsätter sig det. Danskarna är också mer skeptiska (46 %) än svenskarna (35 %) och finländarna (38 %).

Var tionde norrmann (8 %) stödjer förslaget om ett samgående till en nordisk stat. Trots att motståndet är mindre i Sverige, Finland och Danmark än i Norge, och att omkring hälften kan se de ekonomiska och politiska fördelarna med en sammanslagning, finns det inte heller något stort stöd för en nordisk stat i dessa länder. Var fjärde invånare i Sverige (24 %) och var femte i Finland (22 %) och var sjätte invånare i Danmark (16%) stödjer förslaget om en nordisk förbundsstat.

Enligt YouGovs undersökning kommer en nordisk förbundsstat knappast att hamna på agendan inom den närmaste framtiden. Och som den finske professorn Sixten Korkman skriver är det kanske lika bra eftersom kommande existentiella kriser i EU-samarbetet och Europa ändå kan driva oss i riktning mot en ökad nordisk integration.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på 3 545 intervjuer på internet, varav 1 010 genomfördes i Danmark, 1 006 i Sverige, 566 i Norge och 963 i Finland med representativt utvalda personer i åldern 18–74 år från YouGov-panelen under perioden 18–22 september 2015. Källa: YouGov.