September 16th, 2015, YouGov

Sverigedemokraterna går framåt

I den senaste väljaropinionen från YouGov, utförd på uppdrag av Metro, ökar SD till 27,3 procent. Moderaterna och Socialdemokraterna backar.

null

Moderaterna hamnar på 20 procent och Socialdemokraterna på 21,8 procent. Undersökningen visar också att det bara är elva procent av de tillfrågade som är nöjda med de resultat som regeringen hittills har uppnått.

I väljaropinionen ställdes frågan om vilka tre politiska frågor som är viktigast just nu. Flykting- och invandringsfrågan hamnade högst upp på 53 procent, en ökning med sju procentenheter från augusti.

Ladda ner rapporten

Läs mer på Metro

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 10-14 september 2015. Sammanlagt har 1 515 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Mer om YouGovs metod finns att läsa här