May 8th, 2015, Tove Keldsen

Danskere er bekymrede for tilsætningsstoffer og e-numre

Over halvdelen af alle danske forbrugere, er bekymrede for, hvad deres madvarer indeholder. Danmark har faktisk de mest bekymrede forbrugere i Norden. Der er også store forskelle på, hvilke tilsætningsstoffer og ingredienser, vi er mest bekymrede for i Norden. Det viser den netop offentliggjorte Food&Health Report 2015 fra YouGov, som er en tracking af nordiske forbrugeres holdning til mad og sundhed siden 2006.

I gennem de sidste 10 år har nordiske forbrugere været optaget og bekymrede for, hvad de madvarer, de køber, indeholder.

null

Andelen af bekymrede svenskere og finnere er faldet siden sidste år, mens den har været mere stabil i Danmark og Norge.

Top 3 over tilsætningsstoffer og ingredienser, vi er mest bekymrede for

null

Danske forbrugere er mest bekymrede for tilsætningsstoffer generelt, og så er der markant flere bekymrede danske forbrugere (15%), der bekymrer sig om E-numre sammenlignet med vores nordiske naboer. Norske forbrugere er til gengæld mest bekymrede for palmeolie, mens de svenske forbrugere primært er bekymrede for giftige stoffer.

Danskere er skeptiske over for fødevarer beriget med vitaminer

I Danmark er forbrugerne markant mere skeptiske over for fødevarer beriget med vitaminer sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Næsten halvdelen af danskerne er negativt indstillede over for produkter, som er blevet vitaminberigede. Til sammenligning er mindre end hver fjerde forbruger negativt indstillede over for vitaminberigede produkter i de øvrige nordiske lande.

Jo færre tilsætningsstoffer, des bedre fødevarer

Mindre end hver femte forbruger i Norden mener at have en god viden om tilsætningsstoffer i fødevarer, og ca. halvdelen ønsker at lære mere om tilsætningsstoffer i fødevarer.

null

Over halvdelen af de nordiske forbrugere mener, at færre tilsætningsstoffer er lig med bedre fødevarer. Særligt i Sverige (68%) er denne opfattelse udbredt, hvor en stigende andel af forbrugere (45%) også mener, at tilsætningsstoffer indebærer, at forbrugere bliver snydt af fødevareproducenten.

Om Food&Health 2015

Siden 2006 har YouGov tracket forbrugernes syn på sundhed og mad i Sverige og siden 2007 i Danmark, Norge og Finland. Målet med Food&Health er at opnå en bedre forståelse for forbrugernes viden og holdninger og at spore ændringer over tid inden for en række centrale emner:

  • Hvor mange er bekymrede over fødevareingredienser, og hvilken slags ingredienser er de bekymrede for?
  • Hvad mener forbrugerne om mad og den negative påvirkning af klimaet og miljøet?
  • Hvad er forbrugernes holdning til mad og sundhed?

Food&Health 2015 rapporten er baseret på interview med 2.038 mænd og kvinder (ca. 500 i Sverige, Danmark, Norge og Finland) i alderen 16-64 år fra YouGov panelet. Undersøgelsen fandt sted i perioden 25. februar – 4. marts 2015. Kilde: YouGov.

For yderligere information

Lars Fiskbæk, Research Team Manager, M: +45 2279 5947,
E: lars.fiskbak@yougov.com