February 27th, 2015, Tove Keldsen

YouGov tager temperaturen på energibranchen

SE og Energi Fyn er de mest populære energiselskaber i Danmark, mens E.ON og DONG Energy kæmper med omdømmet. YouGov BrandIndex har taget temperaturen på de danske energiselskaber for 2. halvår 2014 for at vise, hvilke selskaber danskerne bedømmer bedst.

Hver dag interviewer YouGov BrandIndex 200 personer, der er repræsentative for den generelle befolkning, og spørger dem om deres holdninger til forskellige varemærker. Inden for energibranchen er der store forskelle på toppen og bunden af ranglisten.

Virksomheder med den højeste index-score inden for energi, 2. halvår 2014

Der er stor forskel i forretningsfokus og ydelser på de energiselskaber, vi sammenligner. Men fælles for tre af de mest populære energiselskaber SE, Energi Fyn og Energi Midt er, at de også specialiseret sig i fibernetløsninger (bredbånd, TV og telefoni), som i højere grad end varme og el er højinvolveringsprodukter.
Index er gennemsnittet af 6 forskellige imageparametre: Kvalitet, Generelt indtryk, Værdi for pengene, Anbefaling, Omdømme og Kundetilfredshed.

Fælles for SE, Energi Fyn og Energi Midt er desuden en stærk lokal forankring. De er store lokale arbejdspladser, de støtter lokale aktiviteter og sponserer de ’regionale fyrtårne’ fx elitesporten i regionen.

SE scorer højest på alle parametre på nær omdømme, som beskriver, hvorvidt respondenterne vil være stolte/flove over at arbejde for selskabet/mærket. Her må SE nøjes med 2. pladsen med 14,5 i score, mens Vattenfall med sin grønne profil og fokus på vind ligger helt i top med en score på 16,5.

Virksomheder med den højeste Kvalitets-score inden for energi, 2. halvår 2014

Kvalitet

Virksomheder med den højeste Buzz-score inden for energi, 2. halvår 2014

Buzz

Negativ omtale påvirker Dong Energy og E.ON
Buzz-scoren findes ved, at man spørger respondenter, om de i løbet af de seneste to uger har hørt noget positivt eller negativt om en bestemt virksomhed gennem reklame, nyheder, mund-til-mund eller venner og familie. Scoren beregnes som positiv minus negativ omtale.

E.ON har fået negativ omtale i september måned i forbindelse med sagen om, at de har bundet fjernvarmekunder ulovligt. Og de bliver også vurderet lavere på imageparametrene Kvalitet, Værdi for pengene og Anbefaling i perioden.

DONG Energy placerer sig i midten af feltet sammen med Energi NORD, Naturgas Fyn og Vattenfallen i kvalitets-score, altså respondenternes oplevelse af den kvalitet selskabet leverer. DONG Energy har dog stadig meget at indhente, når det kommer til image. DONG har det næstlaveste image og ligger helt i bunden, når det kommer til Buzz-score. Hvilket kan hænge sammen med, at der har i perioden været mange negative historier omkring statens salg af DONG.

Om undersøgelsen
YouGov BrandIndex, målgruppe: 18 år+ med kendskab til selskaberne, periode: 1. juli – 31. december 2014. Da selskaberne er regionalt forankret er sammenligningen foretaget blandt målgruppen som kender dem.