January 23rd, 2015, Tove Keldsen

Skandinavene ser lyst på fremtiden

Vi ser mer optimistisk på utsiktene for 2015 i Skandinavia enn i resten av Europa, viser YouGovs EuroTracker. Særlig danskene er optimistiske på vegne av landet sitt og seg selv personlig.

YouGov har ved årsskiftet undersøkt hvor optimistiske eller pessimistiske europeerne er når det gjelder fremtiden. De skandinaviske landene skiller seg ut med sin optimisme. I Danmark forventer hele 76 % at 2015 vil bli et godt år for dem personlig, men også svenskene (70 %) og nordmennene (66 %) ligger markant over gjennomsnittet.

Til sammenligning forventer ca. halvparten av befolkningen i Storbritannia, Finland og Tyskland et godt år, mens kun hver fjerde franskmann forventer at 2015 blir et godt år. Her må det nevnes at undersøkelsen fant sted før terrorangrepene i Paris.

null

Når det gjelder de nasjonale forventningene, er danskene markant mer optimistiske enn både sine europeiske og skandinaviske naboer. Hele 60 % svarer at de tror 2015 vil bli et godt år for Danmark. I Norge forventer halvparten av befolkningen at 2015 vil bli et godt år for Norge, mens kun 36 % av den svenske befolkningen forventer at 2015 vil bli et godt år for Sverige. Folk i Frankrike og Finland er mest pessimistiske med tanke på fremtidsutsiktene for sitt land. Her forventer over halvparten av befolkningen (henholdsvis 57 % og 52 %) at 2015 vil bli et dårlig år for landet.

Metode

Undersøkelsen er basert på intervju med 1642 GB; 1031 DE; 1005 FR; 1012 DK; 1008 SE; 959 FI og 982 NO representativt utvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 21 desember 2014 til 6 januar 2015. Kilde: YouGov