January 20th, 2015, Tove Keldsen

Sveriges starkaste varumärken

null

Volvo är Sveriges starkaste varumärke för andra året i rad. Rankingen enligt YouGovs BrandIndex för 2014 har släppts och visar att Volvo ligger på en klar förstaplats både när det gäller vilka varumärken det pratas mest positivt om (Buzz) och samtidigt det varumärket som har ökat mest sett över alla kategorier.

2014 var ett bra år för mobiloperatörer, med tre av de fyra stora operatörerna i topp-10-listan av varumärken som har ökat sin buzz mest under 2014.

I YouGov BrandIndex mäts 280 svenska varumärken dagligen. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland allmänheten i Sverige som ger sin uppfattning av olika varumärken. En av parametrarna som mäts, Buzz, visar vilka märken det har hörts mest positivt om.

Topplaceringarna i den svenska rankingen 2014

De varumärken det har hörts mest positivt om i alla kategorier

null

Buzz-poängen tas fram genom att respondenterna får besvara frågor om de har hört något positivt eller negativt om ett varumärke under de senaste två veckorna i reklam, i nyheterna eller av vänner och familj. Buzz-poängen är nettovärdet av andelen som hört något positivt minus andelen som hört något negativt. 

De varumärken som har ökat mest i alla kategorier

null

I listan med varumärken som ökar mest rankas de varumärken som allmänheten har hört mest positivt om mellan januari och december 2014 jämfört med samma period 2013.

Sveriges bästa varumärken 2014 och Top Rankings sett till sektorkategori