En fjärdedel av svenskarna har en lägre julklappsbudget i år än i fjol
December 19th, 2023, YouGov

En fjärdedel av svenskarna har en lägre julklappsbudget i år än i fjol

Julklappshetsen är i full gång. I en undersökning vi genomfört med de 83% av svenskar som planerar/köper julklappar i år framkommer det att 27% planerat att spendera mindre än förra året. De som tenderar att spendera mindre i år är främst boende i större städer. Dock anger nästan hälften att de kommer/har spenderat samma summa som i fjol.

null

Trots inflation med ökande levnadskostnader så är en fjärdedel är villiga att spendera 3000–9999 kr på julklappar. Familjer med äldre barn är särskilt benägna att hamna i det spannet. Den vanligaste julklappsbudgeten är dock 1000–2999 kr. Endast omkring en av tio spenderar mindre än 500 kr.

null

De flesta anger att de oftast är ute i god tid med att köpa julklappar. Hälften brukar köpa klapparna senast i november. Samtidigt är det en femtedel som inte är ute i lika god tid utan köper julklappar sent i december eller så sent som dagen innan julafton.

null

När undersökningen genomfördes runt mitten av december så hade endast 30% köpt alla julklappar för i år. De flesta har köpt en del men hela 13% har inte inhandlat en enda av sina planerade julklappar, och de tenderar främst att vara män.

null