Danskernes medievaner kortlagt
December 8th, 2022, Tove Keldsen

Danskernes medievaner kortlagt

YouGovs seneste rapport ’ The global media landscape – what does the future hold’ undersøger det internationale medielandskab og vores forventninger til fremtiden.

YouGovs raport er baseret på mere end 19.000 interview på tværs af 18 markeder verden over.

I takt med at corona-restriktioner er blevet løftet i store dele af verden, har vores medieforbrug ændret sig, men er vi tilbage til status quo? Når vi ser på Danmark, er der overordnet set stor overensstemmelse mellem tidligere medieadfærd og den forventede adfærd i fremtiden.

null

Digitale medier dominerer fortsat i Danmark. Næsten ni ud af ti (86%) af danskere har brugt samme eller mere tid på websites og apps de seneste 12 måneder, og en lignende andel (86%) har intentioner om at fortsætte eller forøge dette forbrug i de næste 12 måneder. 72% af danskerne har brugt samme eller mere tid på sociale medier i de sidste 12 måneder, og vil sandsynligvis fortsætte med det de næste 12 måneder.

Brugen af aviser (online eller i papirform), radio og TV ligger fortsat højt og stabilt. Det største positive merforbrug er sket inden for streaming af film og serier, hvor hver femte (21%) har øget deres forbrug. Væksten ser dog ud til at stagnere, idet kun 13% forventer at øge deres forbrug næste år

Mere end hver fjerde (27%) har skåret ned på biografture i de sidste 12 måneder, og hver femte (22%) reducerede deres forbrug af live-events (f.eks. teater, koncerter, sportsbegivenheder osv.), hvilket kan hænge sammen med coronakrisen. Det største forventede merforbrug de næste 12 måneder, ses netop også inden for live-events samt biografbesøg. 18% forventer at forøge deres forbrug af live-events og 16% forventer at gå mere i biografen. Næsten lige så mange forventer dog at reducere deres forbrug. Det ser altså dermed ikke ud til at forbruget af live events og biografture vender tilbage til status quo. Det kan hænge sammen med inflations-krisen, hvor YouGovs cost living tracker viser, at hver anden dansker har skåret ned eller forventer at skære ned på sit forbrug.

Streaming

null

Ifølge YouGovs undersøgelsen betaler 57% for streaming-abonnementer. 47%, som har et nu, vil sandsynligvis fortsætte næste år, mens 10% som betaler for det nu forventer at afmelde det næste år. Kun 4% af danskerne har ikke et abonnement, men vil måske overveje at tegne abonnement næste år.

Det er især danskere under 34 år, som overvejer at afmelde deres abonnement næste år. Denne aldersgruppe står også for størstedelen af abonnementerne.

Download whitepaper