Internationell undersökning: Därför behåller vi vår mobil
September 29th, 2022, Tove Keldsen

Internationell undersökning: Därför behåller vi vår mobil

Endast 11 % av svenskarna överväger att byta till ett annat mobiltelefonmärke.

Det visar YouGovs senaste rapport: ”Discovering loyalty in telco – a global perspective”.

YouGovs telekomrapport bygger på data från fler än 19 000 intervjuer på 18 marknader runt om i världen. Rapporten undersöker globala attityder och skäl till att (inte) byta smartphones, smartphone-märken och mobiltelefonleverantörer.

Telebranschen har ställts inför utmaningar på senare år: smartphone-innovationen har bromsat in och många människor behåller sina enheter längre. Dessutom har färre konsumenter prioriterat att byta ut eller uppgradera sina telefoner eller teleleverantörer under pandemin.

YouGovs undersökning visar att 75 % av de globala konsumenterna har för avsikt att behålla samma mobiltelefonmärke. Cirka fyra av tio (42 %) har för avsikt att behålla sin nuvarande mobiltelefon och var tredje överväger en uppgradering inom samma märke. Endast 15 % av de globala konsumenterna och 11 % av svenskarna överväger att byta till ett annat märke.

Därför behåller vi vår mobil

Bland de tillfrågade runt om i världen, som har för avsikt att behålla sin nuvarande mobiltelefon, uppger 53 % att mobiltelefonen klarar allt de behöver och att de därför inte är intresserade av en uppgradering. Detta konstaterande är vanligare bland äldre svarande som är 55 år och äldre (65 % mot 45 % av 18-44-åringarna). 36 % av alla tillfrågade på de 18 undersökta marknaderna säger att de känner till det märke de använder för närvarande. 34 % säger att de litar på det märke de använder för närvarande.

Hälften anser att alla mobiltelefoner är likadana

54 % av de globala konsumenterna anser att alla mobiltelefoner ser likadana ut nuförtiden och i grunden har samma tekniska specifikationer. Den här inställningen är vanligast i Kina (68 %), följt av Indonesien (65 %). Det är en mindre vanlig uppfattning i Europa. 49 % anser detta i Storbritannien och Frankrike, 45 % i Tyskland och Sverige och 43 % i både Danmark och USA.

Ladda ned rapporten här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov Telco Profiles samt en undersökning som genomfördes i juni 2022. Totalt genomfördes fler än 19 000 intervjuer på 18 marknader med män och kvinnnor, 18+ år, från YouGov-paneler.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och på en del marknader är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. Marknader där så är fallet är Kina, Hongkong och Indonesien. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.