Svenskarna är skeptiska till onlinespel
September 12th, 2022, Tove Keldsen

Svenskarna är skeptiska till onlinespel

Européerna anser att det är för mycket reklam för spelbolag och många anser att spel inte borde vara tillåtet alls. Det visar YouGovs senaste rapport: ”Global Gambling 2022: The consumer view in the gambling debate”.

YouGovs rapport om spelande bygger på mer än 18 000 intervjuer på 18 marknader runt om i världen.

null

Nästan hälften av dem som tillfrågats i de olika länderna anser inte att onlinespel borde vara tillåtet. Andelen som har den här uppfattningen är störst i Spanien, Indien och Kina. I Polen, USA och Frankrike är andelen lägst. Motståndet mot onlinespel om pengar verkar inte ha något samband med om och när spelmarknaden reglerades i landet. I Spanien, där flesta anser att onlinespel inte borde vara tillåtet, har onlinespel i alla dess former varit lagligt sedan 2011 och branschen har upplevt flera år i följd med tillväxt.

I Sverige instämmer 47 % i att onlinespel inte borde vara lagligt. Framför allt kvinnor (53 %) delar denna uppfattning.

Motståndet mot onlinespel hänger samman med branschens image och ett lågt förtroende för spelbolagen.

null

Inte minst i Storbritannien, där debatten om spelreklam förts på regeringsnivå, är förtroendet för de stora spelbolagen lågt. 64 % instämmer inte i påståendet ”Jag litar på att de stora, reglerade spelbolagen där jag bor uppträder ansvarsfullt och agerar rättvist”. I Sverige är förtroendet något högre, men det är ändå betydligt fler som inte instämmer i påståendet (52 %) än som instämmer (29 %). Det är också en mindre andel av befolkningen i Sverige (23 %) som anser att spellagstiftningen gör en rimlig avvägning mellan möjligheten att spela och att förhindra överdrivet spelande, medan två av fem (40 %) inte instämmer i påståendet.

Liberaliseringen av spelmarknaden har på de flesta platser också lett till att reklamen för onlinespel och sportspel ökat enormt. I Storbritannien har det skapat debatt, vilket kan bidra till att förklara motståndet mot onlinespel.

null

Nästan 3 av 5 (58 %) anser att det finns för mycket reklam och sponsring när det gäller att spela på sport. Andelen är störst i Australien, Spanien och Storbritannien och lägst i Polen. I Sverige delar 69 % denna uppfattning.

Ladda ned rapporten här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov Global Gambling Profiles, YouGov Profiles och YouGov Custom Research och genomfördes i maj 2022. Totalt genomförde vi mer än 18 000 intervjuer på 18 marknader med utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och i en del av länderna är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. Länder och områden där så är fallet är Kina (inklusive Hongkong) och Indonesien. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.