Nämä ainesosat pelottavat pohjoismaalaisia kuluttajia
May 9th, 2022, Tove Keldsen

Nämä ainesosat pelottavat pohjoismaalaisia kuluttajia

Yli puolet pohjoismaalaisista kuluttajista on huolissaan tietyistä ainesosista ja lisäaineista ostamissaan elintarvikkeissa.

YouGov on julkaissut vuosittaisen Food & Health -raporttinsa, joka on 15 vuoden ajan tarkastellut pohjoismaalaisten kuluttajien asenteita ruokaa, ilmastoa ja terveyttä kohtaan. Raportista ilmenee muun muassa, että kolme viidestä pohjoismaalaisesta on huolissaan ostamiensa ja syömiensä elintarvikkeiden sisältämistä ainesosista. Huolissaan ovat erityisesti suomalaiset ja ruotsalaiset (66 %), kun taas Norjassa osuus on hieman pienempi 57 % ja Tanskassa huomattavasti pienempi 49 %.

Alueellisia eroja on myös siinä, mitkä ainesosat huolettavat eniten.

null

Palmuöljy on suurin huolenaihe Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja se pääsee myös Tanskan kärkiviisikkoon. Peräti neljännes kuluttajista suhtautuu Pohjoismaissa varauksella palmuöljyä sisältävien tuotteiden ostamiseen. Syynä tälle on raportissa myös käsitelty lisääntynyt ympäristötietoisuus sekä sademetsien suojelun ja metsäkadon ehkäisyn saama kasvanut huomio.

Geenimuunnellut ainesosat ja antibiootit pääsevät myös pohjoismaalaisten listojen kärkiviisikkoon. Ruotsalaiset ja suomalaiset ovat norjalaisia ja tanskalaisia huolestuneempia keinotekoisista makeutusaineista. Norjalaiset puolestaan ovat huolestuneempia sokerista.

Tanskalaiset ovat yleisesti ottaen vähemmän huolissaan yksittäisistä elintarvikkeista ja ruoka-aineista kuin pohjoismaalaiset naapurinsa.

Lue lisää raportista täältä

Food & Health 2022

- Pohjoismaisten kuluttajien suhtautuminen ruokaan ja terveyteen viimeisten 10 vuoden ajalta

YouGov on tutkinut 15 vuoden ajan pohjoismaisten kuluttajien suhtautumista ruokaan, ilmastoon ja terveyteen. Food&Healthin tavoitteena on oppia paremmin ymmärtämään kuluttajien tietämystä ja asenteita sekä havaita ajan myötä tapahtuvia muutoksia.

Haastattelut toteutettiin kansallisesti edustavina otoksina 18+ –vuotiaiden ikäryhmässä YouGovin kuluttajapaneeleissa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Raportti perustuu 1000 haastatteluun Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Tiedot on koottu 11.-25.3.2022 välisenä aikana.