Global tillväxt för influencer-marknadsföring inom gaming
October 27th, 2021, Tove Keldsen

Global tillväxt för influencer-marknadsföring inom gaming

Gaming-influencers lockar numera inte bara en nischpublik: vissa gaming-influencers har flera miljoner följare. YouGovs senaste globala undersökning tittar närmare på gaming-influencers.

YouGovs senaste rapport ”Game-changers: the power of gaming influencers” är en djupgående analys av det globala influencer-landskapet med fokus på gaming. Detta whitepaper bygger på en global analys av drygt 19 000 intervjuer på 17 marknader.

Influencerlandskapet

Ny data från YouGov visar att nästan hälften (43 %) av den globala befolkningen nu följer en influencer av något slag på sociala medier.

null

Även om influencer-marknadsföring har upplevt en stor global tillväxt under de senaste åren kan den demografiska sammansättningen, användningen av sociala medier och andra tekniska faktorer innebära att antalet och typen av influencers, varierar stort mellan olika länder.

Förenade Arabemiraten (UAE) är en av de platser i världen där flest har tillgång till internet. Där finns också den största procentandelen influencerföljare (75 %) av samtliga 17 länder, med Indonesien (73 %) på andra plats. Generellt har länder med äldre befolkningar färre influencerföljare och i Europa är det generellt sett färre som följer influencers än i Asien. Exempelvis följer cirka en femtedel av britterna (22 %) en eller flera influencers, i Tyskland följer 25 % influencers och i Frankrike är motsvarande andel 30 %.

Danskarna ligger också i den nedre delen av skalan, då endast 27 % av danskarna följer en eller flera influencers. Danmark är därmed det land efter Storbritannien med den lägsta andelen följare. I Sverige följer 33 % av befolkningen en eller flera influencers, alltså något fler än i Danmark.

Gaminginfluencers

Covid-19-pandemin har skapat en växande skara fans för gaming-influencers på sociala medier, då många har tillbringat betydligt mer tid hemma och vi har sett att antalet gaming-influencers ökar. Det här är influencers som främst är kända för att livestreama eller lägga ut videofilmer av sig själva när de spelar videospel och/eller kommenterar videospel på sociala medier.

null

YouGovs data visar att mat-influencers, hälso-influencers och kändis-influencers har flest följare globalt sett (12 % eller fler) och strax under en tiondel (9 %) följer gaming-influencers.

Av diagrammet framgår att gaming-influencers placerar sig på elfte plats tillsammans med sociala aktivist-influencers (9 %). Detta förändras dock markant när man tittar på olika demografiska grupper.

null

23 % av männen i åldern 18–35 år följer en gaming-influencer och det gör gaming-influencers till de mest populära att följa för den här gruppen. Musik- och sportinfluencers placerar sig på andra plats (båda 20 %).

null

Ladda ner vårt whitepaper här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov Profiles och BrandIndex och en djupgående undersökning. Totalt genomförde vi drygt 19 000 intervjuer på 17 marknader. Undersökningen genomfördes mellan den 21 juli och den 31 juli 2021.