Nordmenns forbruk stiger igjen …
June 23rd, 2020, Tove Keldsen

Nordmenns forbruk stiger igjen …

… men det er fortsatt lavere enn før koronapandemien. Det viser YouGovs globale tracking-undersøkelse av COVID-19, som ser på endringene i forbrukernes ønsker, innkjøpsvaner og levevis på ukesbasis.

YouGovs COVID-19-tracker belyser blant annet i hvilket omfang nordmenns innkjøp i fysiske butikker og på nettet endrer seg uke for uke. Koronapandemien har fått nordmenn til å holde hardere på pengene sine, men trackeren viser også at de har løsnet grepet litt i det siste.

null

Grafen viser den prosentdelen av nordmenn som har redusert det generelle personlige forbruket sitt i fysiske butikker og på nettet siden 11. mars.

Nedstengningen av Norge fikk nordmenn til å holde vesentlig hardere på pengene sine og i midten av mai oppga mer enn 40 % av forbrukerne at de brukte mindre penger på personlig forbruk i fysiske butikker på grunn av koronaviruset, mens hver femte (20 %) brukte mindre på nettet.

Utviklingen toppet seg i slutten av mars/begynnelsen av april da annenhver nordmann (52 %) oppgav å ha brukt mindre penger på personlig forbruk. Siden har andelen som bruker mindre penger i fysiske butikker, falt stille og rolig, og i juni er det bare hver tredje (31% –-34 %) som har redusert forbruket. Utviklingen i nettforbruket er vesentlig mer stabilt, på tross av en svakt nedadgående utvikling.

null

Selv om færre nordmenn nå forbruker mindre i fysiske butikker, er klesbransjen stadig hardt rammet. Nesten 4 av 10 (37 %) bruker mindre penger på klær, mens bare 8 % bruker mer. En større andel av befolkningen under 40 år har imidlertid begynt å bruke mer penger på klær. 15 % av de i aldersgruppen 18–39 år bruker mer penger på klær nå enn de gjorde i april og mai.

Matvarer er et område som ikke har opplevd noen nedgang. Hver fjerde nordmann bruker nå mer penger på mat, mens 14 % bruker mindre.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en del av YouGovs løpende tracking-undersøkelse om koronavirus, og baserer seg på 5001000 intervjuer med nordmenn per uke. Utvalget er nasjonalt representativt for personer i alderen 18+ år, og er gjennomført i YouGov-panelet i perioden 11. mars til 12. juni 2020.

YouGovs globale tracking-studie om koronavirus undersøker endringene i forbrukernes ønsker, kjøpevaner og livsstil på ukebasis.

Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash