Forstå dine kunder i et ændret marked
May 13th, 2020, Tove Keldsen

Forstå dine kunder i et ændret marked

Hvordan har coronavirus-situationen påvirket danskernes købsadfærd og holdning til mærkevarer? Og hvordan har coronavirus-situationen påvirket annoncering og det fremtidige salgspotentiale?

Mange brancher oplever store vanskeligheder som følge af coronapandemien, og de største annoncører på det danske marked har reageret med forskellige strategier. Nogle har skruet op for marketinginvesteringerne, mens andre har skåret kraftigt ned. Men hvilken strategi er den rigtige, og hvilke nye forbrugermønstre er kommet for at blive?

YouGov kan hjælpe med at identificere og forstå kunde- og forbrugersegmenter og følge effekten af reklame-, markedsførings- og PR-strategier og kampagner og løbende måle varemærkeopfattelsen i et skiftende marked.

Vær på forkant med nye forbrugermønstre

YouGovs tracking-undersøgelser om coronavirus i Danmark og store dele af verden belyser ændringerne i forbrugernes ønsker, indkøbsvaner og levevis på ugebasis, så erhvervsdrivende og markedstrateger kan træffe endnu bedre forretningsbeslutninger.

null

Seneste data viser, at danskerne fortsat er mere tilbageholdende og generelt har skåret ned for deres personlige forbrug. Virksomheder skal altså generelt kæmpe hårdere for at fastholde og øge deres kundebase, men samtidigt kan vi også se, at danskernes medieforbrug er gået op.

null

Særligt flow-TV, som i mange år kun har mistet seere, har fået et kæmpe løft under coronakrisen. 51% ser mere TV! Danskerne streamer også mere (26%) og tjekker sociale medier mere - særligt Facebook har fået et løft (31%).

Krisen har således også skabt nye muligheder for annoncører for at fange forbrugernes opmærksomhed nu og her.

Læs mere om YouGovs trackere

Følg dit varemærke – før, under og efter krisen

Selvom mange brancher er hårdt ramt, er der også varemærker, der klarer sig godt lige nu. Ved hjælp af YouGov BrandIndex, som er en daglig tracking af danskernes opfattelse af mere end 300 varemærker, kan vi skabe et klart billede af, hvilke varemærker der klarede sig godt før og under krisen, og efter krisen kan vi hjælpe med at tegne et billede af, hvordan varemærker er blev påvirket af krisen, og hvad der skal til for at sikre genstabilisering eller fastholde eventuel øget vækst.

Case: Coca-Cola og Pepsi

Coca-Cola har skåret kraftigt ned for marketinginvesteringerne under coronakrisen, hvilket vi begynder at se effekten af i grafen nedenfor:

null

Det er også begyndt at vise sig i forbrugernes købsovervejelser, som ud over reklamepåvirkning kan være påvirket af en lang række af faktorer (eksempelvis den lukkede grænsehandel).

null

Grafen viser, at Coca-Cola i hele 2019 ligget højere end Pepsi i forbrugernes bevidsthed, når de skal købe sodavand, men efter coronakrisen er de blevet overhalet af Pepsi. Flere danskere overvejer altså nu at købe Pepsi næste gang, de skal købe sodavand.

Vores data kan således hjælpe dig med at forstå, hvordan dine annoncerings- og markedsføringsinvesteringer såvel som ydre omstændigheder påvirker forbrugernes opfattelse af dit varemærke.

Læs mere om mulighederne med YouGov BrandIndex her

Følg dine kernemålgrupper

Hvordan reagerer jeres kunder på coronakrisen? YouGov indsamler informationer fra 8 millioner mennesker verden rundt. Resultatet er verdens mest omfattende database med oplysninger om alt lige fra demografi, livsstil, brug af varemærker til sociale medier og meget mere.

YouGov Profiles forbinder data og giver jer helt nye muligheder for at kortlægge og udforske markedssegmenter og jeres kernemålgrupper. Profiles opdateres ugentligt, og derfor kan vi også beskrive jeres kernemålgruppers reaktion på krisen.

Case – danskere som er bekymrede for at blive smittet med coronavirus

null

Med YouGov Profiles kan man både se, hvor stor en andel af befolkningen målgruppen udgør (i dette tilfælde 45%), og samtidig hvad der kendetegner den. Her er kvinder (59%) og de ældre over 60 år (49%) overrepræsenteret i forhold til befolkningen generelt.

YouGov Profiles kan desuden give svar på, hvilke varemærker målgruppen foretrækker, deres forbrugsmønstre og holdninger. Endelig kan YouGov Profiles give svar på, hvilke medier målgruppen anvender og i hvilke tidsrum, samt hvilke reklamekanaler, der kan tiltrække deres opmærksomhed. I dette tilfælde adskiller målgruppen sig fra den generelle befolkning ved i højere grad at lægge mærke til TV-reklamer, trykte aviser samt reklamer i postkassen.

YouGov Profiles kan desuden suppleres med egne undersøgelser, hvis du eksempelvis ønsker at teste dine ideer og koncepter eller få feedback fra en bestemt målgruppe på en kampagne eller et nyt produkt.

Getty Images