Allt fler positiva till livsmedelsbutikernas egna varumärken (EMV)
November 27th, 2019, Tove Keldsen

Allt fler positiva till livsmedelsbutikernas egna varumärken (EMV)

Svenska konsumenter är mer positiva än någonsin till EMV och prisvärdheten är det som uppskattas mest.

YouGov publicerar nu den årliga EMV-barometern, som beskriver de svenska konsumenternas inställning till livsmedelsbutikers egna varumärken.

EMV-barometern visar att majoriteten av de svenska konsumenterna är fortsatt positiva till livsmedelsbutikernas satsning på egna märkesvaror och över de senaste åren kan vi utläsa en positiv trend.

null

Drygt 6 av 10 (64%) har en positiv inställning och det finns en stor skillnad mellan kvinnor och män. Nära tre av fyra (72%) av kvinnorna är positiva till EMV jämfört med 56% bland män.

null

Konsumenterna ser flera fördelar med EMV, där prisvärdhet är den drivande faktorn. Hälften (51 %) anser att livsmedelsbutikers egna märkesvaror är bättre på prisvärdhet jämfört med övriga livsmedelsvarumärken.

Sett till prisvärdheten hos de enskilda EMV-märkena ser vi att Garant behåller sin topposition som det mest prisvärda EMV, följt av ICA och ICA Basic.

null

Om EMV-barometern

null

YouGov har undersökt konsumenternas inställning till EMV sedan år 2013. Årets rapport är den sjunde och belyser både svenskarnas konsumtion av och inställning till EMV samt utvecklingen över tid.

  • Allmän inställning till EMV
  • Drivkrafter och barriärer för EMV
  • Profilering av EMV-köpare
  • Egenskaper hos EMV vs leverantörsvarumärken
  • Intresse för EMV i olika produktkategorier
  • Intresse för EMV inom ekologiskt respektive premiumsortiment
  • EMVs inverkan på butikernas sortiment
  • Önskan respektive förväntan om egen andel
  • EMV-inköp, kommande 12 mån
  • Kännedom / köp av varumärken inom EMV

Målgruppen för undersökningen är män och kvinnor i åldrarna 18-74 år, riksrepresentativt för Sverige. 1019 intervjuer genomfördes via webbenkäter i YouGovs onlinepanel i Sverige den 3-10 oktober 2019.

https://yougov.se/find-solutions/reports/emv/

Image: Getty