January 29th, 2019, Tove Keldsen

Danskernes kendskab og indtryk af fagforeninger

Hvilke fagforeninger har flest kendskab til, og hvilke har danskerne det bedste indtryk af? Det har en ny YouGov-undersøgelse set nærmere på.

Kendskabet til de danske fagforeninger er generelt højt blandt den voksne befolkning Kendskabet er størst til de store traditionelle fagforeninger som HK, 3F og FOA (over 60% af befolkningen kender dem) og mindst til fagforeninger som repræsenterer mere snævre fagområder såsom Teknisk landsforbund, Socialpædagogisk Landsforbund og Business Danmark (18-23%).

null

Blandt såkaldte gule fagforeninger, det vil sige tværfaglige lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle hovedorganisationer (ASE, Business Danmark, Det Faglige Hus, Fagforeningen Danmark, Frie Funktionærer, Kristelig Fagforening) er kendskabet højest til Kristelig Fagforening og Det Faglige Hus.

null

IDA placerer sig i den nedre del af listen målt på kendskab. 34% af befolkningen har hørt om IDA, der til gengæld placerer sig som topscorer, når det kommer til bedste indtryk blandt dem, som kender fagforeningen. Det skyldes, at der blandt målgruppen, som kender IDA, stort set ikke er nogen, der har et negativt indtryk af foreningen. Det samme gør sig gældende for Dansk Sygeplejeråd, som kommer på andenpladsen målt på indtryk.

De gule fagforeninger ligger samlet i den tunge ende af tabellen, når det gælder danskernes indtryk. Det er ikke overraskende, når man tænker på det konfliktfyldte forhold til den traditionelle fagbevægelse, som stadig er dominerende på det danske arbejdsmarked. Det er da også især det negative indtryk blandt medlemmer af de traditionelle fagforeninger, som trækker de gule fagforeningers samlede indtryk ned.

Fagforeningen Danmark og Business Danmark indtryks-score kan også være påvirket af lavere kendskab. Danskerne har måske hørt om de to fagforeninger, men kender ikke meget til dem. En høj procentdel har i hvert fald hverken et positivt eller negativt indtryk af de to fagforeninger. Det samme gør sig gældende for PROSA.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på 3921 interview med repræsentativt udvalgte personer fra YouGov Panelet i alderen 18+ år. Data er indsamlet fra perioden 12. til 28. december 2018.