Allhelgonahelgen är fortfarande en större högtid än Halloween
November 6th, 2018, Tove Keldsen

Allhelgonahelgen är fortfarande en större högtid än Halloween

1 av 3 svenskar firade Halloween i år, men Allhelgona, som i år firas av 2 av 3 svenskar, är fortfarande en större högtid. Det är framförallt den yngre delen av befolkningen som tar till sig nya Halloween-traditioner.

Halloween är störst bland 18-39 åringar, där 2 av 5 (44%) firade Halloween jämfört med de som är 40 år och äldre, där bara 1 av 4 (28%) firade Halloween.

null

1 av 5 svenskar dekorerar sina hem inför Halloween med pumpor och liknade och 16% har godis hemma för barn som ber om bus eller godis. 7% av svenskarna har varit på en Halloween-fest, men även här är det vanligare bland de unga mellan 18-29 år, där 18% var på en Halloweenfest.

null

Allhelgonahelgen är fortfarande en större högtid än Halloween i Sverige. 2 av 3 svenskar (66%) firar Allhelgona. 1 av 3 (36%) går till kyrkogården eller till kyrkan för att tända ljus och sätta blommor på graven. Det är särskilt de äldre över 50 år som håller denna tradition aktuell. 43% av de som är 50 år och äldre åker till kyrkogården jämfört med 30% av 19-49-åringarna. Kvinnorna är också överrepresenterade när det kommer till att besöka kyrkogården (40% jämfört med 32% av männen).

1 av 3 svenskar (34%) är tillsammans med familjen på allahelgon-helgen.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 1 – 2 november 2018 har sammanlagt 1007 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.