YouGovin tutkimustiedot valottavat alkoholin kulutusta kahdeksassa Euroopan maassa
October 11th, 2018, Tove Keldsen

YouGovin tutkimustiedot valottavat alkoholin kulutusta kahdeksassa Euroopan maassa

YouGovin Espanjassa, Italiassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa toteuttama kysely paljastaa eurooppalaisten alkoholiin liittyvät asenteet, käyttäytymisen ja motivaatiot.

Tutkimuksen mukaan espanjalaiset käyttävät kaikista useimmin alkoholia. Siellä 13 % juo päivittäin ja vain 12 % juo alkoholia harvemmin kuin kerran kuussa. Italia ja Ranska asettuvat toiselle sijalle. Näissä maissa joka kymmenes aikuinen (11 %) juo alkoholia päivittäin. Skaalan toisessa päässä vain 2 % suomalaisista, norjalaisista ja ruotsalaisista juo alkoholia päivittäin, ja suuri osuus (22–24 %) juo sitä harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Vaikka selitys eroavaisuudelle löytyykin luultavasti osittain alkoholin hinnasta (alkoholi on Pohjoismaissa pahamaineisen kallista), asiaan saattavat liittyä myös näkemyserot alkoholin suhteesta terveyteen ja hyvinvointiin. Espanjassa yli puolet (52 %) uskoo, että alkoholin juomisella on potentiaalisesti hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Missään muussa kyselyyn osallistuneessa maassa näin ei yleisen mielipiteen mukaan ole.

null

Mieltymykset vaihtelevat, mutta olut on suosittua kaikkialla

Olut on kaikkein suosituin alkoholijuoma kaikissa kyselyyn osallistuneissa maissa. Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Espanjassa viini on toiseksi suosituin alkoholijuoma, kun taas Ranskassa ja Saksassa cocktailit asettuvat toiselle sijalle. Italiassa kuohuviini tai prosecco on toiseksi suosituin juoma.

Enemmistö ranskalaisista, saksalaisista, italialaisista ja suomalaisista juo alkoholia erityistilaisuuksia juhlistaakseen. Tanskassa, Norjassa, Espanjassa ja Ruotsissa sitä vastoin pääasiallinen syy alkoholin juomiseen on sen maku. Vastaajat kaikissa kyselyyn osallistuneissa maissa Espanjaa lukuun ottamatta joivat alkoholia mieluiten oman kodin rauhassa. Espanjalaiset juovat alkoholia enimmäkseen baareissa (43 %).

Myös humalakäyttäytyminen vaihtelee maittain: Saksassa yksi neljästä (25 %) on joutunut humalassa tappeluun useammin kuin kerran. Lähes kolmannes ruotsalaisista (30 %) myöntää harrastaneensa useaan kertaan seksiä jonkun kanssa vain, koska ovat olleet humalassa. Tanskassa kaksi kolmesta (65 %) on oksentanut useammin kuin kerran juotuaan liikaa alkoholia.

Tietoa kyselystä

Tulokset perustuvat kansallisesti edustaviin kyselyihin, joissa on haastateltu 8190 ihmistä Espanjasta, Italiasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta ja Tanskasta. Tutkimus on suoritettu YouGovin Omnibus-kyselynä syyskuussa 2018.