YouGov kaster lys over alkoholforbruket i åtte europeiske land
October 11th, 2018, Tove Keldsen

YouGov kaster lys over alkoholforbruket i åtte europeiske land

En europeisk YouGov-undersøkelse avslører europeernes holdninger, atferd og begrunnelser når det gjelder å drikke alkohol.

Undersøkelsen er gjennomført i Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Spania og Sverige.

Ifølge undersøkelsen er det spanjolene som drikker mest alkohol. 13 % av dem drikker hver dag, og bare 12 % drikker alkohol mindre enn én gang i måneden. Italia og Frankrike følger tett etter, der én av ti voksne (11 %) drikker alkohol hver dag. I den andre enden av skalaen er det bare 2 % finner, nordmenn og svensker som drikker alkohol hver dag, og de fleste (22-24 %) drikker alkohol mindre enn én gang i måneden. Trolig skyldes denne forskjellen delvis prisen (alkohol er notorisk dyrt i skandinaviske land), men også ulik oppfatningen av alkohol i forhold til helse og velvære. I Spania tror mer enn halvparten (52 %) at det kan være positive helseeffekter forbundet med å drikke alkohol. I alle andre land i undersøkelsen er det enighet om at dette ikke stemmer.

null

Smaken varierer, men øl er populært alle steder

Øl er den mest populære alkoholholdige drikken i alle de landene der undersøkelsen ble gjennomført. I Danmark, Finland, Norge, Sverige og Spania er vin den nest mest populære alkoholholdige drikken, mens det i Frankrike og Tyskland er cocktail som kommer på andre plass. I Italia er musserende vin eller prosecco favorittdrikk nr. 2.

Folk flest i Frankrike, Tyskland, Italia og Norge drikker alkohol for å feire spesielle anledninger. I Danmark, Finland, Spania og Sverige derimot er det smaken som er hovedgrunnen til å drikke alkohol. Respondentene fra alle land i undersøkelsen unntatt Spania foretrekker å drikke alkohol hjemme hos seg selv. Spanjolene drikker alkohol hovedsakelig på bar (43 %).

Folks atferd etter å ha drukket varierer også fra land til land: I Tyskland har en av fire personer (24 %) vært innblandet i en slåsskamp i fylla ved mer enn én anledning. Nesten en tredjedel av svenskene (30 %) innrømmer at de har hatt sex med andre flere ganger bare fordi de var fulle. I Danmark har to av tre personer (65 %) spydd mer enn én gang etter å ha drukket for mye alkohol.

Om undersøkelsen

Disse dataene er basert på nasjonalt representative undersøkelser i 8 land, der spørsmålene ble stilt til 190 personer i hvert av landene Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Spania og Sverige. Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov Omnibus i september 2018.