YouGov belyser alkoholkonsumtionen i åtta europeiska länder
October 11th, 2018, Tove Keldsen

YouGov belyser alkoholkonsumtionen i åtta europeiska länder

En ny europeisk YouGov Omnibus-undersökning visar på européernas inställning, agerande och motiv när det gäller alkoholkonsumtion.

Undersökningen har genomförts i Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Spanien och Sverige.

Enligt studien är det vanligast bland spanjorerna att dricka alkohol ofta – fyra av 10 (41%) dricker alkohol flera gånger i veckan och av dem dricker 13% varje dag. När det gäller dagligt alkoholdrickande ligger även Italien & Frankrike högt (11%).

I andra änden av skalan finns finnar, norrmän och svenskar – endast 2 procent av dem dricker alkohol varje dag och en stor andel (22–24 procent) dricker mera sällan än en gång i månaden. Den här skillnaden beror sannolikt delvis på alkoholpriserna (det är välkänt att alkohol är dyrt i Skandinavien), men det kan också bero på en skillnad i synen på alkohol när det gäller hälsa och välbefinnande. I Spanien anser mer än hälften (52 procent) att det finns potentiella hälsofördelar förknippade med alkoholkonsumtion. I övriga länder i undersökningen delar man inte det perspektivet.​

null

Smaken varierar, men öl är populärt överallt

Öl är den mest populära alkoholhaltiga drycken i samtliga länder i undersökningen. I Danmark, Finland, Norge, Sverige och Spanien är vin den näst mest populära alkoholhaltiga drycken, medan drinkar hamnar på andra plats i Frankrike och Tyskland. I Italien är mousserande vin eller prosecco den näst mest populära drycken.

En majoritet i Frankrike, Tyskland, Italien och Norge dricker alkohol för att fira högtidliga tillfällen. I Danmark, Finland, Spanien och Sverige är däremot smaken det främsta skälet för att dricka alkohol. De svarande i alla länder i undersökningen – med undantag av Spanien – föredrar bekvämligheten i att dricka alkohol hemma. Spanjorer dricker främst alkohol i barer (43 procent).

Det finns också skillnader mellan länderna i hur man agerar i berusat tillstånd: I Tyskland har en av fyra (24 procent) vid mer än ett tillfälle hamnat i slagsmål när de varit berusade. Nästan en tredjedel av svenskarna (30 procent) uppger att de flera gånger haft sex med någon på grund av att de var berusade. I Danmark har två av tre (65 procent) mer än en gång kräkts på grund av att de druckit för mycket alkohol.

Om undersökningen

Siffrorna kommer från nationellt representativa undersökningar med 8 190 deltagare i Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Spanien och Sverige som genomfördes med YouGov Omnibus i september 2018.