Ska vi fortsätta att ställa om klockan till sommar- och vintertid?
September 20th, 2018, Tove Keldsen

Ska vi fortsätta att ställa om klockan till sommar- och vintertid?

Ett förslag från EU-kommissionen kan innebära slutet för den årliga växlingen mellan sommartid och vintertid. En ny undersökning från YouGov visar dock att det inte blir lätt att hitta en lösning som kommer att göra nordborna nöjda.

Sommartid infördes för att ge människor fler timmar med dagsljus under sommaren, men det har alltid varit en omstridd fråga. Nu senast har en majoritet i EU-parlamentet röstat för att avskaffa de nuvarande reglerna om att ändra tiden varje halvår.

Men vad tycker svenskarna och våra nordiska grannar om det nuvarande systemet? Och vad ska det i så fall ersättas med? Sommartid med ljusa sommarkvällar och mörka vintermorgnar? Eller vintertid med inte riktigt lika mörka vintermorgnar och inte riktigt lika ljusa sommarkvällar?

null

Svenskarna tycks inte vara nöjda med att få dygnsrytmen rubbad två gånger om året. Endast var femte svensk vill behålla det nuvarande systemet med byte mellan sommar- och vintertid, medan 13 % inte har någon åsikt i frågan.

Det verkar inte vara riktigt lika jobbigt för ungdomar att få dygnsrytmen rubbad. I varje fall är det flest ungdomar mellan 18–29 år som föredrar det nuvarande systemet (31 % mot 16 % av de äldre på 60+).

Danskarna är också mer nöjda med det nuvarande systemet. Här vill 31 % av befolkningen behålla det. I Finland, där debatten om det logiska med sommartid blossar upp varje gång klockan ska vridas en timme fram eller tillbaka, finns den minsta andelen som föredrar det nuvarande systemet (9 %).

Två tredjedelar av svenskarna (67 %) skulle föredra att slippa byta mellan sommar- och vintertid och bland dem är sommartid mest populärt. 44 % vill bara ha sommartid, medan 23 % endast vill ha vintertid. Vintertid är betydligt mer populärt i Finland. 41 % av den finska befolkningen föredrar enbart vintertid som den nya normaltiden.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 007 danska, 1 016 svenska, 1 013 norska och 1 006 finska representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen under perioden 3 – 10 september 2018.