2017: Ett bra eller dåligt år?
January 15th, 2018, Tove Keldsen

2017: Ett bra eller dåligt år?

YouGovs EuroTrack-undersökning visar att européerna är optimistiska inför framtiden, även om de är splittrade i sin bedömning av 2017.

Danskarna är klart mest positiva i sin bedömning av 2017, medan svenskarna följer strax efter. Det visar YouGovs EuroTrack-undersökning, där ett antal länder i Europa har gjort en bedömning om 2017 har varit ett bra eller dåligt år för dem personligen.

null

60 % av danskarna anser att 2017 har varit ett bra år för dem personligen. I motsatt ände av bedömningsskalan finns Frankrike. Här anser endast 27 % att 2017 har varit ett bra år för dem personligen.

52 % av svenskarna anser att 2017 har varit ett bra år för dem personligen, medan 22 % anser att det varit ett dåligt år.

Hur bra var 2017 för Europa?

På frågan om hur 2017 var för deras land varierar svaren stort mellan länderna.

null

2017 har för britternas del präglats av Brexit-förhandlingar, ekonomisk osäkerhet samt flera terrordåd och här anser hälften av befolkningen (51 %) att 2017 har varit dåligt för deras land, medan endast 11 % anser att 2017 har varit ett bra år. I Frankrike är bedömningen av 2017 inte så mycket bättre. 40 % anser att 2017 har varit ett dåligt år för deras land och 17 % anser att det varit ett bra år.

Svenskarna och tyskarna är lite mer positiva i sin bedömning av 2017. Här anser en fjärdedel att 2017 har varit ett bra år för landet, medan 29–35 % anser att det varit ett dåligt år. I Danmark, Finland och Norge får 2017 den mest positiva bedömningen. 34–38 % anser att 2017 har varit ett bra år för deras land, vilket är en större andel än de som anser att det har varit ett dåligt år (15–24 %).

null

De nordiska länderna är också mest optimistiska när det gäller det kommande året. Mellan 39 % och 41 % av befolkningen i de fyra länderna tror att 2018 blir bättre än 2017.

Tyskar, Britter och Fransmän är mer splittrade i sina förväntningar på 2018. 28–30 % tror att det blir ett bättre år, medan 17–24 % tror att det blir ett sämre år.

I alla de europeiska länderna är optimismen dock större än i slutet av 2016, då befolkningen också tillfrågades om sina förväntningar på det kommande året (2017).

Se alla resultat här

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningen är baserad på intervjuer med 1692 i Storbritannien, 2032 i Tyskland, 1002 i Frankrike, 1018 i Danmark, 1018 i Sverige, 974 i Finland och 402 i Norge representativt utvalda personer i åldern 18 år+ under perioden 13 – 19 december 2017. Källa: YouGov.