2017: Et godt eller dårlig år?
January 15th, 2018, Tove Keldsen

2017: Et godt eller dårlig år?

YouGovs Eurotrack-undersøkelse viser at europeerne er optimistiske med tanke på fremtiden, selv om de er splittet i sin vurdering av 2017.

Danskene er klart mest positive i sin vurdering av 2017, viser YouGovs Eurotrack-undersøkelse, der en rekke land i Europa har vurdert om 2017 generelt har vært et godt eller dårlig år for dem personlig.

null

60 % av danskene vurderer at 2017 har vært et godt år for dem personlig, mens kun 17 % vurderer at året har vært dårlig for dem. I den motsatte enden av vurderingsskalaen ligger Frankrike. Her mener kun 27 % at 2017 har vært et godt år for dem personlig, og 28 % mener det har vært et dårlig år.

I Norge mener 46 % at 2017 har vært et godt år for dem personlig, mens 20 % synes det har vært et dårlig år.

Hvor godt var 2017 for Europa?

På spørsmål om hvordan 2017 var for eget land, er det store forskjeller mellom de forskjellige europeiske landene:

null

2017 har for britenes vedkommende vært preget av Brexit-forhandlinger, økonomisk usikkerhet samt flere terrorhandlinger, og her mener halvdelen av befolkningen (51 %) at 2017 har vært dårlig for deres land, mens kun 11 % vurderer at 2017 har vært et godt år. I Frankrike er vurderingen av 2017 ikke særlig bedre. 40 % mener det har vært et dårlig år for landet, og 17 % mener det har vært et godt år.

Svenskene og tyskerne er litt mer positive i sin vurdering av 2017. Her mener en fjerdedel at 2017 har vært et godt år for landet, mens litt flere, 29-35 %, mener det har vært et dårlig år. I Danmark, Finland og Norge får 2017 den beste vurderingen. 34 % - 38 % vurderer at 2017 har vært et godt år for deres land, noe som er en større andel enn de som vurderer at det har vært et dårlig år (15-24 %).

null

De nordiske landene er også de mest optimistiske i forhold til det kommende året. Mellom 39 % og 41 % av befolkningen i de fire landene tror at 2018 blir bedre enn 2017. Kun 8 % av danskene tror det blir et dårligere år. 14 % - 17 % tror det blir et dårligere år i de andre nordiske landene.

Folk i Tyskland, Storbritannia og Frankrike er mer splittet i sine forventninger til 2018. 28 % - 30 % tror det blir et bedre år, mens 17 % - 24 % tror det blir et dårligere år.

I alle de europeiske landene er imidlertid optimismen større enn i slutten av 2016, da befolkningen også ble spurt om sine forventninger til det kommende året (2017).

Se alle resultatene her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 1692 i Storbritannia, 2032 i Tyskland, 1002 i Frankrike, 1018 i Danmark, 1018 i Sverige, 974 i Finland og 402 i Norge - representativt utvalgte personer i alderen 18 år+ i perioden 13. til 19. desember 2017. Kilde: YouGov.