2 av 5 vil gjerne slippe sommertid
March 24th, 2017, Tove Keldsen

2 av 5 vil gjerne slippe sommertid

Når nordmenn søndag 26. mars skal stille klokken én time frem, er det til stor irritasjon for mange. YouGov har undersøkt hvor mange nordmenn som gjerne vil slippe sommertiden.

null

2 av 5 vil gjerne slippe sommertid i Norge. 29 % ønsker imidlertid å beholde den, mens 25 % er likegyldige.

Med alderen blir det tilsynelatende vanskeligere å få døgnrytmen forstyrret når klokken skal tilpasses sommer- og vintertid. Det er i hvert fall færre i den yngre generasjonen (26 %) som ønsker å slippe sommertiden.

Men hvis nordmenn sukker over å miste en times søvn i forbindelse med sommertiden, er det ingenting i sammenligning med finnene. I Finland ønsker et flertall på 72 % å slippe sommertiden.

I Finland blusser debatten omkring logikken ved sommertid opp hver gang klokken skal stilles en time frem og tilbake. Forskningsprofessor Timo Partanen ved institutt for helse og velferd i Finland mener rett og slett at det påvirker helsen negativt når søvnrytmen forstyrres.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 1009 dansker, 1005 svensker, 1006 nordmenn og 1509 finner, som utgjør et representativt utvalg av personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i perioden 10. til 20. mars 2017. Kilde: YouGov.