Nytårsgave til den nye regering
January 11th, 2017, YouGov

Nytårsgave til den nye regering

Rød bloks solide forspring i meningsmålingerne er blevet indhentet i det nye år i følge den seneste måling, som YouGov har foretaget for metroxpress.

Regeringen og Dansk Folkeparti kan glæde sig over den seneste meningsmåling, som YouGov har foretaget for metroxpress. Her har blå blok bragt sig foran med 88 mandater mod 87 mandater til rød blok.

null

Det er især Vestre, der er gået frem på bekostning af Socialdemokratiet.

Dansk Folkeparti går svagt frem, men ligger stadig lavt i forhold til valget i 2015, og de ville således miste 11 medlemmer i folketinget, hvis der var valg i dag.

Om det politiske barometer

Det politiske barometer er baseret på interview med 1.616 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 06. til 09. januar 2017. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,4% (procentpoint).

Billede: Regeringen.dk