Eurotrack: De nordiske lande er mest optimistiske omkring 2017
January 9th, 2017, Tove Keldsen

Eurotrack: De nordiske lande er mest optimistiske omkring 2017

YouGovs seneste Eurotrack-undersøgelse for 2016 viser, at mange europæere føler, at dette år ikke har været bedre end 2015 – og mange frygter, at 2017 vil blive dårligere. I de nordiske lande er befolkningen mere optimistisk.

Adspurgt om hvor god 2016 var i forhold til 2015, mener 40-41% af befolkningen i de nordiske lande og Tyskland, at det har været omtrent det samme. Mens befolkningen i Storbritannien og Frankrig mener, at 2016 har været et dårligere år. I Storbritannien siger næsten halvdelen af befolkningen (48%), at 2016 har været dårligere end 2015, og i Frankrig er tallet oppe på 58% af befolkningen.

null

De nordiske lande er også de mest optimistiske i forhold til det kommende år. Mellem 29% og 35% af befolkningen i de fire lande tror, at 2017 bliver bedre end 2016. Det er en større andel end dem, der tror, at næste år vil blive dårligere.

Derimod er folk i Tyskland, Storbritannien og Frankrig alle mere tilbøjelige til at tro, at 2017 bliver dårligere end 2016 frem for bedre.

Husstandsøkonomien i 2016 - forventninger til 2017

Halvdelen af franskmændene (52%) siger, at deres husstandsøkonomi er blevet dårligere i løbet af de seneste 12 måneder. I de andre Eurotrack-lande, er befolkningen mere tilbøjelige til at sige, at deres hustandsøkonomi i 2016 har været omtrent ligesom i 2015.

null

Franskmændene er heller ikke optimistiske i forhold til det kommende år. Kun 13% tror, deres økonomi bliver bedre i 2017, mens yderligere 41% mener, at den bliver dårligere. I de resterende Eurotrack-lande mener flertallet (41-51%), at deres økonomi forbliver uændret i 2017, men også i Storbritannien og Finland mener en stor andel (39-36%), at deres økonomi bliver dårligere i 2017. I de skandinaviske lande findes den største andel af folk (22-25%), som tror deres økonomi bliver bedre i 2017.

Nationaløkonomien i 2016 - forventninger til 2017

Befolkningen i alle Eurotrack-landene er langt mere negative omkring tilstanden af landets økonomi, end de er omkring deres egen økonomi. I alle adspurgte lande er borgerne signifikant mere tilbøjelige til at sige, at landets økonomi er blevet dårligere og ikke bedre i de seneste 12 måneder. Flertallet med den overbevisning findes i Finland (50%) og Frankrig (58%).

De nationaløkonomiske udsigter for 2017 er også dystre. Igen er befolkningen i alle landene mere tilbøjelige til at mene, at økonomien vil forværres og ikke forbedres i 2017.

null