Eurotrack: De nordiske landene er mest positive til året som ligger foran oss
January 9th, 2017, Tove Keldsen

Eurotrack: De nordiske landene er mest positive til året som ligger foran oss

I YouGovs siste Eurotrack-undersøkelse i 2016 kommer det frem at mange europeere mener at dette året ikke har vært noe bedre enn 2015. Mange mener det har vært verre, og mange frykter at 2017 vil bli verre. De nordiske landene er mest optimistiske.

På spørsmålet om hvor bra 2016 har vært sammmenlignet med 2015, mener 40 % av innbyggerne i de nordiske landene og Tyskland at det har vært omtrent likt, noe som gjør dette til den mest utbredte oppfatningen i disse landene. For innbyggerne i Storbritannia og Frankrike har imidlertid 2016 vært et mye verre år enn 2015. I Storbritannia sier nesten halvparten av innbyggerne (48 %) at det siste året har vært verre enn 2015, og i Frankrike stiger dette tallet til 58 %.

null

De nordiske landene er også mest positive til året som ligger foran oss. Mellom 29% og 35% av innbyggerne i de fire landene tror at 2017 vil bli bedre enn 2016. Dette er en større andel enn de som tror at det neste året vil bli verre.

Til sammenligning har innbyggerne i Tyskland, Storbritannia og Frankrike større tro på at 2017 vil bli verre enn 2016, fremfor bedre. Mens Tyskland har et signifikant høyere antall innbyggere som mener 2017 vil bli omtrent som 2016 (39 %), er det blant innbyggerne i Frankrike og Storbritannia nok en gang et flertall som er pessimistisk med tanke på de neste 12 månedene, spesielt Frankrike med 40 %.

Husholdningenes økonomi i 2016, forventninger til 2017

Mer enn halvparten av innbyggerne i Frankrike (52 %) sier at økonomien i deres husholdning har blitt svekket de siste 12 månedene, og de er heller ikke optimistiske med tanke på det kommende året. Bare 13 % tror at økonomien deres vil bli bedre i 2017, mens ytterligere 41 % tror den vil bli verre.

null

Ellers når det gjelder økonomien, er det mer sannsynlig at folk sier at 2016 har vært omtrent som 2015. De fleste forventningene til neste år er også stort sett på linje med oppfatningene om hvordan dette året ville bli.

Nasjonale økonomier i 2016, forventninger til 2017

Innbyggerne i nasjonene som omfattes av Eurotrack, er langt mer negative til tilstanden til landets økonomi enn de er til sin egen økonomi. I alle landene som ble undersøkt, er det signifikant større sannsynlighet for at innbyggerne sier at den nasjonale økonomien har blitt verre enn bedre de siste 12 månedene, med en majoritet i Finland (50 %) og Frankrike (58 %).

Utsiktene for 2017 er også dystre. Nok en gang er det mer sannsynlig at innbyggerne i alle landene tror at økonomien vil svekkes snarere enn forbedres neste år.

null