Eurotrack: De nordiska länderna är mest positiva till det nya året
January 9th, 2017, Tove Keldsen

Eurotrack: De nordiska länderna är mest positiva till det nya året

Enligt YouGovs sista Eurotrack-undersökning år 2016 var det många européer som tyckte att året inte var bättre än 2015. En hel del ansåg att det varit sämre – och befarar att 2017 kommer att bli ännu värre. De nordiska länderna är dock mer optimistiska.

På frågan hur 2016 varit jämfört med 2015 svarade 40–41 % av de tillfrågade i Norden och Tyskland att det varit ungefär likadant som året före, vilket också var det svarsalternativ som flest valde. För franska och brittiska deltagare var 2016 påtagligt sämre än året före. Nästan hälften av britterna (48 %) anser att 2016 var sämre än 2015. I Frankrike var det hela 58 % av de tillfrågade som tyckte detta.

null

De nordiska länderna är också mest positiva om det år som ligger framför dem. Mellan 29 och 35 procent av de tillfrågade i de fyra länderna tror att 2017 kommer att bli bättre än 2016, vilket är fler än de som tror motsatsen.

Detta skiljer sig från Tyskland, Storbritannien och Frankrike, där en större andel av de tillfrågade tror att 2017 blir sämre än 2016. Medan många tyskar tror att 2017 kommer att bli ungefär som 2016 (39 %), ser vi en större pessimism i Frankrike och Storbritannien för de nästkommande 12 månaderna.

Hushållens ekonomi 2016 och förväntningar inför 2017

Mer än hälften av fransmännen (52 %) uppger att hushållsekonomin försämrats under det senaste 12 månaderna, och de ser heller inte ljust på nästa år. Det är bara 13 % av dem som tror att hushållsekonomin kommer att förbättras under 2017, medan 41 % tror att den kommer att bli sämre.

null

I andra länder tycker de flesta att hushållsekonomin 2016 var ungefär densamma som 2015. De flesta förväntar sig inte några större förändringar under det kommande året.

Landets ekonomi 2016 och förväntningar inför 2017

Invånarna i Eurotrack-länderna är mycket mer negativa inför det egna landets finanser jämför med den egna hushållsekonomin. I samtliga länder är det fler av de tillfrågade som anser att landets ekonomi försämrats snarare än förbättrats under det senaste 12 månaderna. I Finland (50 %) och Frankrike (58 %) är det en majoritet som gör den bedömningen.

Också prognosen för 2017 är dyster. I samtliga länder är det fler av de tillfrågade som anser att landets ekonomi kommer att försämras snarare än förbättras under 2017.

null