December 22nd, 2016, YouGov

DF står til den laveste vælgeropbakning siden foråret 2012

Blot 13,6 procent af vælgerne ville i dag stemme på DF, viser en måling, som YouGov har foretaget for metroxpress. Det er den laveste tilslutning, YouGov har målt DF til siden april 2012, hvor DF stod til 12,6 procent.

null

Hvis der var valg i dag, ville Dansk Folkepartis folketingsgruppe blive skåret ned fra 37 til 24 medlemmer.

DF kan dog trøste sig med, at næsten hver fjerde DF-vælger fra valget i 2015 i dag er tvivlere, som alt andet lige er lettere at vinde tilbage end vælgere,
der har fundet sig til rette i et nyt parti.

Om det politiske barometer

Det politiske barometer er baseret på interview med 1.444 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 15. til 19. december 2016. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,6% (procentpoint).